Școlile Lumina, umbrite de asocierea cu Gülen

Honoris fără Causa, Subiectele săptămînii Niciun comentariu despre Școlile Lumina, umbrite de asocierea cu Gülen 64
Școlile Lumina, umbrite de asocierea cu Gülen

Grupul educațional „Lumina” a apărut în România la inițiativa unor finanțatori de origine turcă, stabiliți în Constanța. Dacă acum 23 de ani exista doar o singură școală care aparținea de acest grup în toată țara, în prezent, rețeaua în care este inclusă și Școala Internațională Spectrum din Iași, numără 11 instituții de învățămînt preuniversitar. Ambasada Turciei în România a cerut desființarea acestora, după ce Recep Tayyip Erdoğan, președintele țării, l-a numit vinovat de puciul din iulie 2016 pe Fethullah Gülen. Ambasadorul Turciei în România, Osman Koray Ertas, spunea că rețeaua de școli este condusă de un „grup foarte periculos” de persoane simpatizante ale lui Gülen. Informațiile au fost dezmințite de reprezentanții școlilor, însă aceștia spun că presiunile asupra profesorilor au continuat să apară. „Legăturile sînt mai mult generate de situația actuală din Turcia care este un pic mai complicată și există persoane interesate care doresc să defăimeze aceste instituții”, a declarat Felix Codreanu, directorul Școlii Internaționale Spectrum din Iași.

În urma puciului (n. red. încercare de răsturnare prin violență a unui regim politic) eșuat din data de 15 iulie 2016 din Turcia, pre­șe­din­tele țării Recep Tayyip Erdoğan a sus­ținut că Fethullah Gülen este vi­novat pentru cele întîmplate. De a­tunci, situația din Turcia s-a înrău­tă­țit, realizîndu-se la scurt timp peste 6.000 de arestări, peste 9.000 de de­miteri în rîndul poliției și 3.000 de suspendări în rîndul armatei. To­to­dată, mii de funcționari guver­na­men­tali au fost suspectați de legă­turi cu gruparea Gülen. Atunci, Amba­sa­da Turciei din România a spus că mișcarea Gülen este strîns legată de instituțiile de învățămînt „Lumi­na”, care dețin 11 școli numai în Româ­nia. Ulterior, Mucahit Biner, directorul general al Universității Euro­pei de Sud-Est „Lumina”, a declarat că aceste școli nu au nicio legătură cu Fethullah Gülen, însă, cu toate a­ces­tea, profesorii care predau în aceste instituții de învățămînt au fost su­puși unor presiuni din partea Am­ba­sadei Turciei, cerîndu-le să se întoarcă în țară.

Grupul educațional „Lumina” a apărut în anul 1994, atunci cînd s-a înființat la Constanța Liceul Int­er­na­țional de Informatică. Ulterior, au apărut și alte zece instituții de în­vă­țămînt preuniversitar și o universitate care, din cauza numărului mic de studenți, s-a transformat în li­ceu. Pe lista școlilor private „Lumina”, din 2010, apare și Iașul cu Școala Internațională Spectrum, de pe Bu­levardul Constantin Alexandru Ro­setti. Aici, zi de zi, vin cei 140 de e­levi înscriși la grădiniță, învă­ță­mînt primar și gimnazial de care au gri­jă cele 30 de cadre didactice. „În școa­la noastră avem doar doi profesori de naționalitate turcă, restul sînt din România. Colegii turci și-au obținut de curînd naționalitate ro­mâ­nă și predau limba turcă, mu­sul­mana și informatica”, a declarat Fe­lix Codreanu, directorul școlii. Mulți dintre profesorii turci care predau în școlile „Lumina” din România s-au mutat cu tot cu familie la noi în țară și peste 80% dintre ei au ob­ți­nut și cetățenie română, asta du­pă ce au stat o lungă perioadă în Ro­mâ­nia și au dat examenul de obținere a cetățeniei. „În acest moment, din ce cunosc eu, societatea turcă este di­vi­zată. O parte dintre profesori, din cauza modalității în care privesc la­tura politică, pot avea probleme, în­să acest lucru nu are nicio legătura cu școala. La noi în instituție nu vor­bim despre politica Turciei. Nici mă­car politica românească nu are ce că­uta aici. Nu amestecăm politica sau religia”, a adăugat directorul șco­lii.

O clasă cu maximum 18 elevi

De-a lungul timpului, Școala Spec­trum din Iași a adunat copii din di­ferite țări, în prezent ea fiind punc­tul comun a șapte naționa­lități și a patru religii diferite. Copiii de aco­lo învață în limba română, însă au cel puțin cinci ore de limba engleză pe săptămînă, fapt care le permite ca, la final, să poate să se înscrie la exa­menul Cambridge pentru a obține un certificat de limbă engleză. Ore­le de religie se susțin în săli dife­ri­te și doar dacă părinții își dau acordul. Pentru copiii care doresc să înve­țe, pe lîngă limba engleză și franceză, o a treia limbă străină, școala dispune de un club în care copiilor le este predată limba turcă. „Datorită fuziunii de acum șa­se ani cu școala și grădinița «Funny English», instituția a rămas acre­di­ta­tă pe nivel primar și grădiniță, ur­mînd ca după ce prima generație de elevi o să termine clasa a VIII-a, să acredităm și nivelul gimnazial, care acum funcționează cu acredi­tare provizorie”, a declarat Felix Co­dreanu. Conducerea școlii spune că nu se ține cont de niciun criteriu discriminatoriu atunci cînd părin­ții vin să-și înscrie copilul la această instituție de învățămînt privată, sin­gurul obstacol pentru părinți fiind poate doar costurile. Acestea varia­ză între 180 de euro și 220 de euro pe lună, în funcție de preferințele părinților care își pot înscrie copi­lul la un program educativ, la programul de „after school” și de efec­tuare asistată a lecțiilor și, toto­da­tă, prețul crește dacă aceștia aleg și pro­gramul de servire a micului-dejun ori a prînzului.

După terminarea programului, elevii care se înscriu la cluburile de dans, pian, pictură, șah etc. își pot exersa abilitățile împreună cu profesorii și, astfel, un copil care vine la școală la ora 8.00 pleacă acasă la 16.00 sau la 17.00. „Educație nu în­seamnă limbă română și mate­ma­tică și atît, înseamnă mult mai mult. Ținem foarte mult la acest aspect. Copiii trebuie să fie pregătiți pentru viitor, să fie flexibili și să se poată adapta”, a apreciat directorul șco­lii Spectrum din Iași. Fiecare clasă sau grupă din școală are o limită de maximum 18 persoane, iar, pî­nă acum, pentru anul viitor deja au fost înscriși 200 de copii.

La Spectrum predau doi profesori de origine turcă

Atunci cînd este nevoie, unita­tea de învățămînt din Iași orga­nizează concursuri pentru ocuparea postu­rilor de educatori, învățători sau pro­fesori sau participă la concursul na­țional prin care profesorii din Ro­mâ­nia pot opta pentru un post la această școală. De cele mai multe ori, angajații instituției rămîn în a­ceas­tă instituție pentru o perioadă îndelungată. Potrivit conducerii, pro­fesorii preferă să-și exercite mun­ca într-un mediu privat, fiindcă aici au toate dotările necesare. Spre e­xemplu, fiecare sală este dotată cu un calculator sau laptop, un vi­deo­proiector și o tablă interactivă, ceea ce ușurează procesul de predare. „Orice cadru didactic își poate pre­găti materialele necesare fără a scoa­te vreun ban din buzunar, totul fiind oferit de către școală”, a declarat Fe­lix Codreanu. De asemenea, cadre­le didactice comunică des cu părin­ții, fiindcă școala dispune de un catalog virtual în care sînt trecute notele elevilor și în care este no­ta­tă evoluția fiecărui copil. Pe lîngă ex­po­zițiile de pictură sau evenimen­te­le caritabile pe care le organi­zea­ză elevii, instituția de învățămînt și-a construit, de curînd, și un muzeu în care părinții sau bunicii copiilor au adus de acasă diferite costume populare sau obiecte vechi care au legătură cu istoria Iașului sau a zonei din Moldova.

La nivel național, în toate in­sti­tu­țiile Lumina predau peste 3.000 de cadre didactice și numai la Inter­na­tional School of Bucharest sînt înscriși aproximativ 700 de copii. Anul acesta, grupul educațional a deschis, la București, cel mai mare campus școlar privat din România care adăpostește aproape 1.500 de copii de la grădiniță pînă la liceu. Pî­nă de curînd, a funcționat și o universitate, însă aceasta a fost trans­for­mată în campus preuniversitar, din cauza numărului mic de studenți înscriși. „Sînt școli internaționale în foarte multe țări, chiar și în Ame­rica sau Canada, nu doar în Româ­nia, dar nu neapărat cu finanțatori turci”, a punctat Felix Codreanu, di­rectorul Școlii Internaționale Spec­trum din Iași.

Aceste instituții funcționează pe baza unei progra­me britanice, dar respectă și programa impusă de Mi­nisterul Edu­ca­ției Naționale, astfel că la finalul anilor școlari elevii pot da exame­nele naționale și pot opta apoi pentru orice altă instituție de învățămînt preuniversitar sau universitar.

Articole similare:

Autor:

Ionuț Teoderașcu

Prefer să fac ultimele editări la un reportaj atunci cînd lângă mine ies vibrînd aburii dintr-o ceașcă de ceai negru. Mi-aș dori să trăiesc, cel puțin pentru o zi, într-o lume veche: cu stilou și foaie, cu scrisori, cu întîlniri neplanificate și fără tehnologie, dar deocamdată, viața ne fugărește de la un text la altul, gadgeturile ne ajută, apoi ne stresează și scrisorile sosesc online. La un moment dat, cer pauză din toată această agitație și îmi fac ceaiul despre care vorbeam, unul negru care îmi dă energie și-mi lasă ochii deschiși.

Adaugă un comentariu

Opinia studențească este o revistă săptămînală de actualitate, reportaj şi atitudine studenţească, editată de studenţi ai Departamentului de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării de la Universitatea Alexandru „Ioan Cuza din Iași”. A fost înfiinţată în 1974 și continuă tradiția școlii de presă de la Iași.

Căutare

Back to Top