Unde își fac casă studenții rămași în afara listelor de cazare

Honoris fără Causa, Subiectele săptămînii Niciun comentariu despre Unde își fac casă studenții rămași în afara listelor de cazare 10524

Dintre toate universitățile ieșene, doar Agronomia și Politehnica reușesc să-și cazeze majoritatea studenților care le urmează cursurile la zi. La celelalte instituții de învățămînt superior, procentul scade simțitor sub 50%. Astfel, tinerii care nu sînt din Iași, cărora nu le-a fost repartizat un loc în cămin, dar care învață la una dintre cele cinci universități trebuie să găsească o soluție de cazare și nici una nu e ieftină. Dacă nu au speranțe la coada pentru recazări, pentru cei aflați în această situație alternativele sînt puține: să se îndrepte spre căminele private, internatele liceelor sau spre chirii de pînă la trei ori mai mari decît prețul căminelor.

Una dintre variantele la care studenții pot apela o reprezintă in­ter­natele liceelor care nu se rezumă la a oferi locuri doar elevilor. De exemplu, la Colegiul „Costache Negruzzi” din Iași, studenții pot fi găzduiți în schimbul sumei de 500 de lei lunar. În prezent, la internat sînt cazați șase studenți de la Uni­versitatea „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC). „Pentru elevii noștri lo­cu­ri­le sînt subvenționate de către stat însă în cazul studenților e diferit. Aceștia trebuie să plătească prețul integral. Cu toate acestea, condi­ți­i­le pe care le oferim aici sînt foarte bu­ne, internatul fiind renovat și mo­bilat recent. Un plus este și fap­tul că este foarte aproape de universitate”, a declarat Elena Toma, adminis­tra­­tor al internatului Cole­giu­lui „Costache Negruzzi” din Iași. O cameră la internatul de la „Ne­gru­zi” este pentru două persoane, are două paturi și un mobilier compus, pentru fiecare student, dintr-un du­lap pentru haine, unul mai mic pen­tru cărți, o etajeră și o ma­să. Camerele au baie proprie, iar unii studenți au reclamat faptul că, în ciuda prețului dublu față de o ca­meră de cămin cu aceleași condiții, acestea ar fi destul de înghesuite.

Fără îngrămădeală la căminele private

O variantă similară cu cea a internatului de liceu este și că­mi­nu­l Studis, care aparține Uni­ver­si­tății „Petre Andrei” din Iași (UPA), unde se pot caza și per­soane îns­cri­se la alte instituții de învățămînt su­perior. Căminul dispune de 172 de locuri în camere de cîte două sau trei persoane. Cei care sînt în­scriși la cursuri la zi, la UPA, tre­bu­ie să plătească o chirie lunară de 140 de euro, respectiv 280 euro în cameră cu două locuri sau 420 euro pentru cameră cu trei locuri. Pen­tru cei care studiază la alte uni­ver­si­tăți, tarifele la căminul-hotel de trei stele sînt mai mari. Aceștia vor plăti 150 de euro lunar, 300 de euro pentru o cameră cu două locuri sau 450 de euro dacă stau într-o ca­me­ră cu trei locuri. „Pe lîngă prețul chiriei, aceștia trebuie să achite și costul utilităților, iar la cazare stu­denții achită prețul a două luni de cazare și o garanție egală cu cuan­tumul unui tarif lunar”, a declarat Cătălin Chelaru, administrator al căminul Studis.

Deși pentru studenții de la UPA tariful este cu zece euro mai mic decît pentru cei de la alte uni­ver­sități, doar 15 dintre cele 172 de locuri sînt ocupate de aceștia. Numărul cel mai mare de studenți cazați în Studis este ocupat de către cei de la UAIC și de la Universi­tatea de Medicină și Farmacie „Gri­gore T. Popa” din Iași, în total fiind cazați aproximativ 60 de studenți. De asemenea, căminul mai găz­du­ieș­te 14 studenți străini și aproximativ zece tineri de la Universi­ta­tea Apollonia și Universitatea Teh­nică „Gheorghe Asachi” din Iași. „Îmi convine să stau aici și nu în chirie deși prețurile ar fi cam ace­leași pentru că am asigurată caza­rea tot timpul anului, iar în camere tot mobilierul e aproape nou. În anul I de facultate mi s-a întîmplat să fiu scoasă în stradă de proprie­tarul apartamentului pe care îl în­chi­riasem deși încheiasem un con­tract. Aici cel puțin știu că nu mă trezesc cu lucrurile în stradă”, a de­clarat Andreea, studentă în anul al III-lea la UAIC, cazată în căminul Studis.

În perioada următoare, studen­ții se vor putea caza și la un cămin privat din campusul Tîrgușor Co­pou, a cărui construcție a început din luna februarie a acestui an. Clă­direa, aflată la cîțiva metri de can­tina Universității de Științe Agri­co­le și Medicină Veterinară „Ion Io­nes­cu de la Brad” din Iași (USAMV), va putea găzdui un număr de 52 de studenți.

Chiria la apartamente, mult mai scumpă

Varianta cea mai costisitoare însă întîlnită des în rîndul stu­den­ți­lor este închirierea unei garsoniere sau a unui apartament prin inter­me­diul agențiilor imobiliare sau în urma negocierilor directe cu pro­pri­etarii. „Majoritatea studenților încep să încheie contracte încă din august și durează uneori și pînă în luna octombrie. Zonele cele mai că­utate de aceștia sînt centrul ora­șu­lui, Centrul Civic, Copoul, Gara, car­tierele Păcurari, Podu Roș, Tîr­gu Cucu, Podul de Fier sau Tătă­rași. În ultimii ani, am întîlnit și foar­te mulți studenți străini din Israel, Maroc, Tunisia, Franța, Italia sau Grecia care studiază la uni­ver­si­tăți ieșene și care își caută chirii”, a declarat Paula Lazăr, consilier i­mo­biliar la agenția Fidelia Casa. Pen­tru o garsonieră complet mobi­la­tă și utilată, aceștia plătesc între 130 și 200 de euro, în funcție de zo­na în care se situează imobilul. Cele mai ieftine apartamente cu o cameră încep, ca preț, de la 170 de euro, dar nu într-un cartier central al Iașului, și ajung, ultracentral, la 250 de euro. Chiriile cu două ca­me­re costă între 200 și 350 de euro, cu trei camere între 300 și 500 iar apar­tamentele mari, poziționate bine, pot ajunge pînă la 600 de euro. Acestor cheltuieli li se adaugă și cele de întreținere, care se plătesc în mod separat, nefiind incluse în pre­țul stabilit în contract.

Indiferent însă de soluția alea­să, orice altceva în afară de o cazare în căminele universității înseamnă pentru studenți o cheltuială pe care o suportă cu greu și cei care au un job, darămite cei care se concen­trează doar pe studii.

Varianta cea mai costisitoare închirierea unei garsoniere sau a unui apartament prin inter­me­diul agențiilor imobiliare.

Prețurile în căminele ieșene

 • Universitatea Alexandru Ioan Cuza
  – căminele C1,C2,C3,C4, C10, C11,C12: de la 120 lei pînă la 275 lei
  – căminele C6, C7, C8, C10, C12, C13- 120 lei
  – căminul Gaudeamus: 400 lei
  – căminul Akademos: de la 425 lei la 500 lei
 • Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”
  – căminele T1-T15: 150 lei
  – căminele T16, T19: 200 lei
  – căminul T17: 140 lei
  – căminele T20, T21: 280 lei
 • Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa”
  – căminele 1 Dec Pavilion 9 și 10, 1 Mai A, E1: de la 140 la 160 lei
  – căminul E5: 250 lei
  – căminele 1 Mai B, T22, C9-C10: de la 350 lei la 550 lei
 • Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad“
  – cămine A1-A3: 151 lei pentru buget, 226 pentru cei de la taxă
  – cămine A1-A2: 141 lei pentru cei de la buget, 216 lei pentru cei de la taxă
  – cămin A2, 5 locuri în cameră: 131 lei buget, 206 lei taxă
  – cămin A4: 126 lei buget, 201 taxă
 • Universitatea de Arte „George Enescu“
  – de la 200 de lei pînă la 270 lei, în funcție de numărul persoanelor din cameră

Andrei MIHAI

Mădălina OLARIU

Articole similare:

Autor:

Opinia Studențească

Revistă săptămînală de actualitate, reportaj și atitudine studențească, editată de studenți ai Departamentului de Jurnalism și Științe ale Comunicării de la Universitatea Alexandru „Ioan Cuza din Iași”.

Adaugă un comentariu

Opinia studențească este o revistă săptămînală de actualitate, reportaj şi atitudine studenţească, editată de studenţi ai Departamentului de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării de la Universitatea Alexandru „Ioan Cuza din Iași”. A fost înfiinţată în 1974 și continuă tradiția școlii de presă de la Iași.

Căutare

Back to Top