Dănilă Prepeleac a furat banii de Vamă

De pe scena Iașului Niciun comentariu despre Dănilă Prepeleac a furat banii de Vamă 5

În Vama Veche dracii petrec pînă dimineața și sînt nemulțumiți de plasticul aruncat peste tot și de muzica de club care se aude de la tot mai multe terase. Așa începe piesa „Dănilă Prepeleac Gem Seșăn”, spectacol regizat de Octavian Jighirgiu, care a avut loc pe scena Ateneului din Iași miercuri, pe 25 octombrie. O piesă care reinterpretează total povestea scrisă de Ion Creangă, însă una care surprinde, fiind presărată cu tot felul de trimiteri la societatea actuală și care reușește să amplifice umorul operelor lui Creangă.

Cinci drăcoaice, Scaraoțchi și trei draci poștesc o țigară și cîntă mu­zică folk în Vamă. Stau ascunși în saci de dormit, rîd, glumesc și plănuiesc o farsă unuia dintre „co­le­gi”. „Drăcoaicelor, dar ce făceați acolo în spate cu Ivan Turbincă?”, întreabă unul dintre draci, iar acestea se rușinează asemeni unor domnișoare inocente. După petrecere, vine însă și momentul în care trebuie să se întoarcă la „muncă”, așa că șeful dracilor organizează o ședință în care se stabilește care este „targetul” pentru perioada ur­mă­toare. Pentru a realiza tot ce și-au propus au însă nevoie de „cel mai prost om de pe Pămînt”, însă nu trebuie să caute prea mult. Află că omul de care au nevoie ar fi Dă­ni­lă Prepeleac, iar pentru a-l aduce în Iad, dracii trebuie să intre în pie­lea personajelor care-l înconjoară pe Dănilă, să-l aducă pe acesta la dis­perare și astfel să-l determine să se sinucidă.

Afacerist înnăscut

Dănilă Prepeleac este nevoit să iasă din sacul de dormit după ce nevasta încearcă să-l facă să mear­gă la pădure după lemne. S-ar în­căl­zi împreună cu soția, „ca un mol­dovean adevărat”, însă se tre­zesc copiii, așa că își ia inima-n din­ți și se duce la fratele său să îm­prumute carul cu boi. Acesta l-ar aju­ta pe Dănilă, însă cumnata, me­reu pisăloagă și pusă pe ceartă, îl fugărește din curte, nu înainte în­să de a-l sfătui pe Prepeleac să vîn­dă cei doi boi mari și frumoși, să cum­pere alții mai mici ca să-i ră­mî­nă și bani de un car.

De aici, povestea urmează pa­șii textului clasic scris de Ion Crean­gă, adaptat însă zilelor noastre, cu ironii și trimiteri moderne. Astfel, carul ce merge singur, pentru care Dănilă a dat cei doi boi rămași moștenire de la părinți, este o ma­și­nă cu telecomandă, iar animalele sînt jucate de draci și au propriile lor planuri, personalitate și idei.

Capra pentru care Dănilă Pre­peleac schimbă carul este o piți­poan­că în toată regula, gînsacul pri­mit la schimb pentru capră este ex­trem de vorbăreț, iar bătrîna cu care se întîlnește la final dă pentru gînsac o plasă goală și intră pe scenă încălțată cu rolele, iar punga este folosită pe post de velă.

Doi boi jamaicani

Adaptarea modernă poate fi observată și atunci cînd intră în sce­nă boii, niște jamaicani verita­bili, care vorbesc despre „iarba” mult visată și termină fiecare re­pli­că cu „man”.

„Dănilă Prepeleac Gem Șesăn” es­te un spectacol în care muzica li­ve, umorul, dansul și referințele cul­turale actuale se îmbină și dau naștere unei piese cu suflu tine­resc. Nu este o reprezentație pentru cei pudici, fiind recomandată celor peste 16 ani, însă nici nu încearcă să șocheze inutil prin limbaj.

Codrin Dănilă, cel care îi dă viață lui Dănilă Prepeleac, joacă rolul unui moldovean nu foarte inteligent și nici foarte muncitor, cu o mulțime de copii care plîng tot timpul de foame și de frig. La fel ca în povestea clasică, dracii reu­șesc să-l păcălească foarte ușor inițial, însă după ce pierde toată avuția sa, ba chiar reușește să pră­pă­deas­că și carul și boii fratelui său, roata se întoarce și începe el să le joace far­se dracilor. Astfel, ajunge pe malul la­cului în care lo­cu­iesc dracii și amenință că va construi acolo o mănăstire, „cu moaș­tele lui Arse­nie Boca și ale Cu­vioa­sei Parascheva”, așa că ves­tea dă peste cap tot Iadul. De frică, căpe­te­nia dracilor trimite pe unul dintre supuși să-l mituiască pe Dănilă cu o valiză cu bani, însă re­gre­tă mai apoi decizia, așa că încearcă să ia banii înapoi.

Pentru asta, stabilește o serie de întreceri cu dracii, însă îi dove­deș­te pe toți, iar banii rămîn la Dă­ni­lă. Nu pentru mult timp, căci Sca­raoțchi dă timpul înapoi, pentru a re­lua mai apoi povestea de la înce­put.

Articole similare:

Adaugă un comentariu

Opinia studențească este o revistă săptămînală de actualitate, reportaj şi atitudine studenţească, editată de studenţi ai Departamentului de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării de la Universitatea Alexandru „Ioan Cuza din Iași”. A fost înfiinţată în 1974 și continuă tradiția școlii de presă de la Iași.

Căutare

Back to Top