Vacanță prelungită pentru o parte dintre studenții TUIAȘI

Academia de gardă Niciun comentariu despre Vacanță prelungită pentru o parte dintre studenții TUIAȘI 5
Vacanță prelungită pentru o parte dintre studenții TUIAȘI

Începutul anului universitar 2017-2018 a gă­sit Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIAȘI) în imposibilitatea de a caza a­pr­­oximativ 900 de studenți în trei dintre că­mi­ne­le din campusul Tudor Vladimirescu, T1, T2 și T9. Motivul a fost întîrzierea finalizării lu­cră­ri­lor de modernizare a grupurilor sanitare, lu­cra­re ce trebuia să fie încheiată pe data de 22 sep­tembrie. Astfel, căminele au fost deschise cu o întîrziere de două săptămîni, timp în care stu­den­ții au fost nevoiți să caute un loc de cazare temporar. În unele cazuri, aceștia au fost sfă­tu­i­ți să se întoarcă acasă, fiindu-le asigurată moti­va­rea absențelor și recuperarea cursurilor în cea de-a 13-a sau a 14-a săptămînă a semestrului întîi. „Am avut sprijinul conducerii fa­cul­tă­ți­lor și am lucrat foarte bine ca echipă întreaga u­niversitate. Studenții au găsit înțelegerea co­le­gilor la care au și stat. Noi, cadrul administra­tiv, le-am permis să stea patru în cameră de trei sau trei în cameră de doi”, a declarat ing. Bogdan Budeanu, director al Direcției Servicii Stu­den­țești (DSS).

Cele 440 de locuri libere din căminul T9 ce s-a deschis vineri, 6 octombrie, au fost ocupate de studenți de la mai multe facultăți, majorita­tea fiind de la Facultatea de Electronică, Te­le­co­municații și Tehnologia Informației (130 de locuri), și de la Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată (100 de locuri).

Pînă la deschiderea de luni, 9 octombrie, a că­minelor T1 și T2 studenții Facultății de Ingi­ne­rie Chimică și Protecția Mediului și cei ai Facultății de Automatică și Calculatoare au fost de­ja cazați în campus, pe locuri temporare, în al­te cămine. Ing. Bogdan Budeanu a mai a­dă­u­gat că firma de construcții urmează să su­porte cla­uzele contractuale.

Articole similare:

Autor:

Sabina-Maria Nica

Colaborator al Opiniei Studențești, studentă în anul I la Catedra de Jurnalism și Științe ale Comunicării de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”.

Adaugă un comentariu

Opinia studențească este o revistă săptămînală de actualitate, reportaj şi atitudine studenţească, editată de studenţi ai Departamentului de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării de la Universitatea Alexandru „Ioan Cuza din Iași”. A fost înfiinţată în 1974 și continuă tradiția școlii de presă de la Iași.

Căutare

Back to Top