La „Informatică” se învață în laboratoare noi

Academia de gardă Niciun comentariu despre La „Informatică” se învață în laboratoare noi 18
La „Informatică” se învață în laboratoare noi

Facultatea de Informatică (FII) de la Universitatea „Alexandru I­oan Cuza” din Iași a inaugurat trei laboratoare noi la începutul acestui an­ universitar. În total, la FII sînt acum șapte săli renovate cu ajutorul com­paniilor private de profil din Iași, de care beneficiază atît stu­den­ții, cît și cadrele didactice ale facultății.
Inițiativa a pornit de la conducerea facultății, care a renovat sin­gu­ră primul laborator, dar din cauza costurilor foarte mari, a cerut spri­jin companiilor de profil. Astfel, vara trecută au fost inaugurate pri­­mele trei săli, cu sprijinul Bitdefender, Amazon Development Center Romania și Gemini CAS System, iar în iarnă, cel de-al patrulea, da­­torită celor de la AQUASoft.

„Noi am mai colaborat și înainte cu companiile IT din Iași, am orga­nizat diferite workshopuri, intershipuri. Acest lucru a dus la în­țe­legerea de către companii a nevoii de a aduce într-o stare mai bună a­ceste laboratoare și de a le oferi condiții similare cu cele din companii stu­denților noștri”, a declarat conf. univ. dr. Lenuța Alboaie, prodecan pentru activități didactice al FII. Centric IT Solutions Romania, Con­tinental Romania și Levi9 IT Service sînt companiile IT care au mo­dernizat laboratoarele de la FII în această vară. Fiecare sală are me­se noi, calculatoare noi, wireless, aer condiționat, propriul videopro­iec­tor, dar și o nouă rețea electrică. Deși la FII nu mai există și alte labo­ra­toare, conf. univ. dr. Lenuța Alboaie a adăugat că nu exclude o nouă co­laborare cu companiile de profil din Iași pentru a renova și sălile de curs.

Firmele IT se implică și în pregătirea studenților de la FII. Din ca­u­za lipsei de cadre didactice, companiile își trimit proprii angajați să sus­țină cursuri, costurile fiind suportate în totalitate de către acestea. An­ga­jați ai Bitdefender, de exemplu, susțin laboratoare și seminarii la ciclul de licență, iar Amazon ține un curs obligatoriu pentru studenții de la mas­ter.

Articole similare:

Adaugă un comentariu

Opinia studențească este o revistă săptămînală de actualitate, reportaj şi atitudine studenţească, editată de studenţi ai Departamentului de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării de la Universitatea Alexandru „Ioan Cuza din Iași”. A fost înfiinţată în 1974 și continuă tradiția școlii de presă de la Iași.

Căutare

Back to Top