La „Informatică” se învață în laboratoare noi

Academia de gardă Niciun comentariu despre La „Informatică” se învață în laboratoare noi 8
La „Informatică” se învață în laboratoare noi

Facultatea de Informatică (FII) de la Universitatea „Alexandru I­oan Cuza” din Iași a inaugurat trei laboratoare noi la începutul acestui an­ universitar. În total, la FII sînt acum șapte săli renovate cu ajutorul com­paniilor private de profil din Iași, de care beneficiază atît stu­den­ții, cît și cadrele didactice ale facultății.
Inițiativa a pornit de la conducerea facultății, care a renovat sin­gu­ră primul laborator, dar din cauza costurilor foarte mari, a cerut spri­jin companiilor de profil. Astfel, vara trecută au fost inaugurate pri­­mele trei săli, cu sprijinul Bitdefender, Amazon Development Center Romania și Gemini CAS System, iar în iarnă, cel de-al patrulea, da­­torită celor de la AQUASoft.

„Noi am mai colaborat și înainte cu companiile IT din Iași, am orga­nizat diferite workshopuri, intershipuri. Acest lucru a dus la în­țe­legerea de către companii a nevoii de a aduce într-o stare mai bună a­ceste laboratoare și de a le oferi condiții similare cu cele din companii stu­denților noștri”, a declarat conf. univ. dr. Lenuța Alboaie, prodecan pentru activități didactice al FII. Centric IT Solutions Romania, Con­tinental Romania și Levi9 IT Service sînt companiile IT care au mo­dernizat laboratoarele de la FII în această vară. Fiecare sală are me­se noi, calculatoare noi, wireless, aer condiționat, propriul videopro­iec­tor, dar și o nouă rețea electrică. Deși la FII nu mai există și alte labo­ra­toare, conf. univ. dr. Lenuța Alboaie a adăugat că nu exclude o nouă co­laborare cu companiile de profil din Iași pentru a renova și sălile de curs.

Firmele IT se implică și în pregătirea studenților de la FII. Din ca­u­za lipsei de cadre didactice, companiile își trimit proprii angajați să sus­țină cursuri, costurile fiind suportate în totalitate de către acestea. An­ga­jați ai Bitdefender, de exemplu, susțin laboratoare și seminarii la ciclul de licență, iar Amazon ține un curs obligatoriu pentru studenții de la mas­ter.

Articole similare:

Adaugă un comentariu

Opinia studențească este o revistă săptămînală de actualitate, reportaj şi atitudine studenţească, editată de studenţi ai Departamentului de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării de la Universitatea Alexandru „Ioan Cuza din Iași”. A fost înfiinţată în 1974 și continuă tradiția școlii de presă de la Iași.

Căutare

Back to Top