Studenții din țară s-au întrecut la Iași în cunoștințe de mecanică

Academia de gardă Niciun comentariu despre Studenții din țară s-au întrecut la Iași în cunoștințe de mecanică 6
Studenții din țară s-au întrecut la Iași în cunoștințe de mecanică

În perioada 18-20 mai, Universi­­tatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași a găzduit faza națională a ce­l­ei de-a opta ediții a Concursului Na­țional Studențesc de Mecanică „An­­drei Ioachimescu”. La com­pe­ti­ția care s-a adresat, în primul rînd, stu­­denților din anul I și al II-lea, au par­ticipat peste 60 de studenți din 12 instituții de învățămînt superi­or din țară.

Concursul a fost împărțit în pa­tru secțiuni, mecanică I, mecanică II, inginerie civilă și mecanică ge­ne­ra­lă, și a constat într-o lucrare scrisă de trei ore cu trei probleme de specia­li­tate. Pentru fiecare secțiune s-au a­cordat trei premii și două men­ți­u­ni.

În urma rezultatelor de la faza lo­cală, fiecare universitate par­ti­ci­pan­tă a putut trimite, în această e­ta­pă, maximum trei studenți pentru fi­ecare secțiune, însă Universita­tea Tehnică, în calitate de organizator, a avut posibilitatea să înscrie la fi­e­ca­re secțiune cîte patru studenți. De la TUIAȘI au parti­cipat patru stu­­den­ți de la Facultatea de Me­ca­ni­că și patru de la Facultatea de Con­­strucții și Instalații. Nicoleta Cor­nea, de la Facultatea de Con­struc­ții și Instalații din cadrul TU­IAȘI, ca­re a participat la secția de in­ginerie civilă, a obținut cel mai bun punctaj dintre studenții U­ni­ver­si­tă­ții Tehnice, primind, la final, o men­țiune. „Am participat pentru pri­ma dată la etapa națională a unui concurs și mi-a plăcut. Testul nu a fost ex­trem de dificil, doar că era ne­ce­sa­ră puțină atenție”, a declarat studen­­ta din anul I.

Studenții participanți au avut și un program de vizitare a orașului Iași, care a fost coordonat de mem­brii a trei asociații studențești de la Universitatea Tehnică. „Anul a­ces­ta am avut o prezență substanțială la concurs. Membrii ligilor stu­den­țeș­ti ne-au ajutat foarte mult în organiza­re, au preluat ceilalți studenți de la gară, i-au dus la cămine și i-au plim­bat prin oraș, ba chiar au ajutat la supravegherea în sălile în care s-au susținut lu­cră­rile scrise”, a declarat prof. univ. dr. ing. Liliana Bejan, director al Depar­­tamentului de Me­ca­nică Teoretică.

Printre cele mai bine clasate u­ni­versități, în acest concurs, se a­flă Universitatea Politehnică din Bu­cu­rești, Universitatea „Lucian Bla­ga” din Sibiu și Academia Tehnică Mi­li­tară din București.

Articole similare:

Autor:

Ionuț Teoderașcu

Prefer să fac ultimele editări la un reportaj atunci cînd lângă mine ies vibrînd aburii dintr-o ceașcă de ceai negru. Mi-aș dori să trăiesc, cel puțin pentru o zi, într-o lume veche: cu stilou și foaie, cu scrisori, cu întîlniri neplanificate și fără tehnologie, dar deocamdată, viața ne fugărește de la un text la altul, gadgeturile ne ajută, apoi ne stresează și scrisorile sosesc online. La un moment dat, cer pauză din toată această agitație și îmi fac ceaiul despre care vorbeam, unul negru care îmi dă energie și-mi lasă ochii deschiși.

Adaugă un comentariu

Opinia studențească este o revistă săptămînală de actualitate, reportaj şi atitudine studenţească, editată de studenţi ai Departamentului de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării de la Universitatea Alexandru „Ioan Cuza din Iași”. A fost înfiinţată în 1974 și continuă tradiția școlii de presă de la Iași.

Căutare

Back to Top