Excelența în cercetare, premiată la „Cuza”

Academia de gardă Niciun comentariu despre Excelența în cercetare, premiată la „Cuza” 17

Vineri, 28 martie, în Sala Sena­tului a Universității „Alexandru I­oan Cuza” din Iași (UAIC) a avut loc evenimentul intitulat Ziua Euro­pea­nă a Cercetătoarelor. Această o­ma­giere a cercetării întreprinse de femei s-a desfășurat concomitent atît în țară, precum și în stră­ină­tate.

„Este o zi în care se omagiază în toată Europa egalitatea de gen în cercetare, ceea ce promovează și proiectele FP7. Se vor acorda nu­me­­roase premii, atît tinerelor cerce­tă­­­­t­oare, cît și senioarelor care au a­vut o contribuție pe tot parcursul vieții. Astăzi, România este una din cele două țări din Europa care se alătură acestui demers”, a speci­fi­cat prof. univ. dr. Gabriel Iancu, prodecanul Facultății de Geo­gra­fie și Geologie,

Anul acesta a fost inclusă o no­uă categorie de premii. Con­tri­bu­ți­a adusă în domeniul cercetării pe tot parcursul carierei didactice es­te recunoscută prin intermediul acordării premiului „Magda Noela Petrovanu”. „Premiem cerce­tătoa­re­le care deși nu mai activează, au contribuit pe parcursul vieții la formarea altor generații de cerce­tă­toare”, a explicat prof. univ. dr. Doina Balahur, de la Depar­ta­men­tul de Sociologie și Științe Sociale al UAIC. Printre acestea se numă­ră dr. Odette Blumdenfeld și dr. Elisabeta Jabă, profesori emeriți.

Pe durata evenimentului au fost premiate cercetătoarele de la Școala Doctorală de Chimie și Ști­ințe ale Pămîntului, de la Facul­ta­tea de Chimie a UAIC, de la Facul­tatea de Biologie și cea de Geo­gra­fie și Geologie. Acesta este cel de-al doilea an în care evenimentul are loc în Iași. UAIC este singura u­ni­ver­si­tate din țară în care se des­fășoară proiectul Stages.

Eveni­mentul a fost susținut pe plan european de Centrul Națio­nal de Știință din Franța, Paris 6 și Paris 7, Universitatea din Vilnius și o universitate parteneră din Olanda.

de Alina AGAFIȚEI

Articole similare:

Autor:

Opinia Studențească

Revistă săptămînală de actualitate, reportaj și atitudine studențească, editată de studenți ai Departamentului de Jurnalism și Științe ale Comunicării de la Universitatea Alexandru „Ioan Cuza din Iași”.

Adaugă un comentariu

Opinia studențească este o revistă săptămînală de actualitate, reportaj şi atitudine studenţească, editată de studenţi ai Departamentului de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării de la Universitatea Alexandru „Ioan Cuza din Iași”. A fost înfiinţată în 1974 și continuă tradiția școlii de presă de la Iași.

Căutare

Back to Top