Universitatea „Cuza” a introdus interviul pentru toate programele de master

Academia de gardă Niciun comentariu despre Universitatea „Cuza” a introdus interviul pentru toate programele de master 36
Universitatea „Cuza” a introdus interviul pentru toate programele de master

Absolvenții ciclului de licență care vor să ur­me­ze un program de master la una dintre cele 15 facultăți de la Universitatea „Alexandru Ioan Cu­za” din Iași (UAIC) vor susține un interviu prin ca­re li se vor evalua cunoștințele despre domeniul pe care vor să îl studieze. Criteriul de departajare, în cazul în care doi sau mai mulți candidați vor a­vea aceeași medie de admitere, este reprezentat de media generală de promovare a studiilor univer­­sitare de licență la aproape toate facultățile. Ex­cep­țiile vor fi la Facultatea de Economie și Admini­s­trarea Afacerilor (principalul criteriu este catego­­ria universității absolvite, media anilor de stu­diu fiind al doilea), Facultatea de Educație Fizică și Sport (candidații vor fi departajați în funcție de no­­ta de la interviu, respectiv media de la examenul de licență) și Facultatea de Filozofie și Științe Soci­al-Politice (unicul criteriu de departajare fiind nota la disciplina „Cunoștințe fundamentale și de specia­­litate” din cadrul examenului scris la licență).

Tematicile și bibliografiile sînt disponibile pe site-urile facultăților. Pînă în prezent, selecția can­didaților care doreau să urmeze un ciclul de mas­ter la UAIC se realiza pe baza notei obținute în ur­ma susținerii examenului de licență. Începînd cu a­nul universitar 2017 – 2018 însă, aceasta va re­pre­zenta doar 60% din media de admitere. „Am a­na­lizat, într-o strînsă colaborare cu reprezentanții stu­denților, modul optim de implementare a noii me­todologii cadru a ministerului astfel încît să a­jun­gem la o variantă agreată de majoritatea co­mu­ni­t­ății academice.
Un aspect important pe care l-am avut în ve­dere a fost păstrarea unui caracter unitar al admiterii pentru întreaga universitate, astfel în­cît am a­juns la o formulă finală în care interviul să conteze în proporție de 40% la toate facultățile”, a declarat prof. univ. dr. Cătălin Tănase, prorector pen­tru pro­gramele de masterat și studii doctorale al UAIC.

Interviul va fi susținut în limba de predare a programului de master.

Articole similare:

Adaugă un comentariu

Opinia studențească este o revistă săptămînală de actualitate, reportaj şi atitudine studenţească, editată de studenţi ai Departamentului de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării de la Universitatea Alexandru „Ioan Cuza din Iași”. A fost înfiinţată în 1974 și continuă tradiția școlii de presă de la Iași.

Căutare

Back to Top