Cursuri gratuite pentru elevi la Universitatea Tehnică

Academia de gardă Niciun comentariu despre Cursuri gratuite pentru elevi la Universitatea Tehnică 13
Cursuri gratuite pentru elevi la Universitatea Tehnică

Trei facultăți de la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) organizează în fiecare sîmbătă cursuri gratuite de ma­te­ma­ti­că pen­tru examenul de bacalaureat și pentru examenul de admitere la fa­cul­tate. Orele de pregătire au început în luna februarie, toți elevii a­vînd posibilitatea de a participa fără a fi necesară înscrierea.

La Facultatea de Mecanică (MEC) și Facultatea de Construcții de Ma­șini și Management Industrial (CMMI), cursurile se adresează elevilor de liceu și au loc în amfiteatrul M1 al MEC, respectiv TCM2 al CMMI. „Sco­­pul cursurilor a fost de a ajuta elevii din medii defavorizate din Iași și din zonele limitrofe. A pornit totul de la faptul că am văzut că noi avem o adresabilitate către colegiile tehnice în general, unde copiii sînt mai să­ra­­ci. Am văzut că există voință, dar posibilitățile materiale sînt mai mici și a­tunci am zis să le oferim noi aceste lucruri”, a declarat prof. univ. dr. ing. Cătălin Gabriel Dumitraș, decan al CMMI. La CMMI este primul an în care se organizează cursurile, acestea fiind susținute de lect. univ. dr. Mi­hai Ispas, iar la MEC este al treilea an consecutiv și sînt susținute de cadrele didactice de la departamentul de matematică al facultății. „Sc­o­pul nostru este să ajutăm absolvenții de liceu să treacă mai ușor pes­te examenul de bacalaureat, în special la disciplina matematică”, a pre­ciz­at conf. univ. dr. ing. Gelu Ianuș, decan al MEC.

Facultatea de Automatică și Calculatoare (AC) organizează cursuri de pregătire pentru examenul de admitere la ciclul de licență. Acestea au loc în fiecare sîmbătă în intervalul 10.00-12.00, în amfiteatrele AC01 și AC02. „Pînă acum au venit foarte mulți elevi. A trebuit să organizăm cur­surile de pregătire concomitent în două amfiteatre, cu două cadre didac­tice. Interesul lor pentru calculatoare este foarte mare, iar noi am ridicat nivelul examenului de admitere”, a declarat prof. univ. dr. ing. Vasile-Ion Manta, decan al AC. Cursurile la toate cele trei facultăți vor fi sus­ți­nu­te în fiecare sîmbătă pînă în luna iunie, cînd va avea loc examenul de bacalaureat.

Articole similare:

Adaugă un comentariu

Opinia studențească este o revistă săptămînală de actualitate, reportaj şi atitudine studenţească, editată de studenţi ai Departamentului de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării de la Universitatea Alexandru „Ioan Cuza din Iași”. A fost înfiinţată în 1974 și continuă tradiția școlii de presă de la Iași.

Căutare

Back to Top