Candidați admiși cu media șapte la doctorat

Academia de gardă Niciun comentariu despre Candidați admiși cu media șapte la doctorat 8
Candidați admiși cu media șapte la doctorat

Începînd cu anul universitar 2017 – 2018, me­dia minimă pe care un candidat la ciclul de doc­torat trebuie să o obțină pentru a fi declarat ad­mis este 7.00. Modificarea este specificată în Or­dinul de ministru nr. 6102/2016, adoptat pe 15 decembrie 2016, care prevede aprobarea Me­to­dologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de mas­ter și de doctorat. „Este o medie de mijloc, ca­re să fie în avantajul tuturor, nu să favorizeze doar șefii de promoție. Fiecare școală doctorală va avea propriul regulament care să completeze me­todologia națională”, a declarat prof. univ. dr. ing. Liviu Goraș, directorul Consiliului pentru Studiile Universitare de Doctorat (CSDU) al U­ni­versității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași (TU­IASI). Acesta a mai explicat că numărul lo­cu­rilor pentru doctoranzi a crescut în ultimii ani, însă numărul celor care se înscriu și își iau titlul de doctor este tot mai scăzut. Acest lu­cru este cauzat și de faptul că nici un student nu es­te obligat să-și susțină teza de doctorat după fi­nalizarea celor trei ani de studiu, ci într-un inter­val de pînă la patru ani.

La TUIASI, de ex­em­­plu, sînt în fiecare an 120 de locuri pentru acest ciclu, dar doar 60 de doctoranzi își susțin a­nual teza. „În ultima vreme a scăzut numărul ab­solvenților, dar nu trebuie să intrăm în pa­ni­că, pentru că ei au timp să își susțină teza. Au fost mai multe locuri, dar efectul acestui lucru nu se va vedea imediat, ci în viitor. După părerea mea nu trebuie să se grăbească și să nu facă o teză cum trebuie. În fiecare an își susțin teza cam jumătate din numărul celor înscriși, dar e greu de spus dacă o fac după trei, patru, cinci, șase sau șapte ani”, a mai precizat prof. univ. dr. ing. Liviu Go­raș.

Ordinul de ministru a intrat în vigoare pe 30 decembrie 2016

Articole similare:

Adaugă un comentariu

Opinia studențească este o revistă săptămînală de actualitate, reportaj şi atitudine studenţească, editată de studenţi ai Departamentului de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării de la Universitatea Alexandru „Ioan Cuza din Iași”. A fost înfiinţată în 1974 și continuă tradiția școlii de presă de la Iași.

Căutare

Back to Top