Sacul fără fund al ministrului Muncii

Atitudine, Cap în cap Niciun comentariu despre Sacul fără fund al ministrului Muncii 8
Sacul fără fund al ministrului Muncii

Olguța Vasilescu, ministrul Mun­cii, a prezentat joi seara, 6 aprilie, prin­cipalele prevederi ale legii sa­la­rizării unitare care ar urma să fie tri­misă în Parlament luni, 10 aprilie. Noua lege vizează toate instituțiile de stat din România, mai puțin A­u­to­ritatea de Supraveghere Fi­nan­ci­a­ră și Banca Națională a României. Sa­lariile vor fi grupate pe mai mul­te ni­veluri, de la 1 la 12, astfel 1 re­pre­zin­­tă salariul minim, iar 12 este salariul maxim, pe care, de exemplu, îl va lua președintele Ro­mâ­ni­ei.

Potrivit acestui proiect, de la 1 iu­lie 2017, soldele personalului mi­­­­li­tar vor crește cu 20%, iar sa­la­ri­ile po­­lițiștilor vor crește cu 5% față de lu­­na martie a acestui an. De pe 1 ia­nuarie 2018, salariile medicilor vor creș­te, astfel, un manager de spital cu peste 400 de paturi va primi un sa­­lariu de 10.851 de lei, un medic pri­mar va primi 6.410 lei, la fel ca un me­dic dentist. Un medic specialist va avea 4.470 lei pe lună, un me­dic rezident în primul an va lua 3.211 lei, un asistent medical de­bu­tant va avea 2.119 lei, iar un a­sis­tent medical principal va primi 3.211 lei. Sa­la­riile medicilor nu vor mai crește de­­loc pînă în 2022, potrivit schiței a­­cestei legi, publicată și pe site-ul a­de­vărul.ro.

De asemenea, salariile de bază din învățămînt vor crește și ele. Un rector va ajunge să primească în fiecare lună 10.550 de lei, un profesor universitar cu vechime și gra­da­ție maximă va avea 7.282 de lei, iar un asistent universitar o să pri­meas­că 3.607 lei. Și la nivelul în­vă­ță­mîn­­tu­lui preuniversitar apar mo­­di­fi­că­ri, fiindcă un profesor de li­ceu cu ve­­chime și gradație maximă va primi 4.349 de lei, iar unul debutant va avea 1.984 de lei. Un în­vă­ță­tor sau e­ducator cu vechime și gra­dație ma­xi­mă va primi în fiecare lună 3.030 de lei, iar un debuntant 1.836 de lei.

„Sa­la­ri­ile de bază sînt di­fe­ren­ți­ate pe fun­cții, grade, trepte și gradații. Nu am tăiat niciun fel de sporuri, toate cele care erau se regăsesc și în această le­ge, dar s-au plafonat la or­donatorul de credite la 30%, pentru a opri sa­ra­banda care a dus în u­ne­le instituții la o anvelopă de 70 – 80% sporuri. În instituție, per total an­ve­lopa trebuie să fie 30%. Un polițist care lucrează în stradă poate a­jun­ge la 70%, dar cei care stau în bi­rou vor trebui să a­jun­gă la sporuri mai mici”, a declarat Olguța Vasilescu.

Sume mai mari pentru administrație

Salariile personalului din ad­mi­ni­strația publică vor crește și ele, ur­mînd ca prefectul unui oraș să pri­mească 12.808 lei, iar un secretar ge­neral sau un subprefect va primi cu 226 de lei mai puțin decît prefectul. Cel mai puțin din acest domeniu vor primi comisarii, controlori va­mali, casieri trezorieri al căror sa­la­riu va fi de 2.079 de lei. Prim-ministrul Ro­mâ­ni­ei va cîștiga un salariu de 21.200 de lei, iar viceprim-ministrul va avea 20.500 de lei pe lună. Mi­niș­trii, A­vo­catul Poporului și pri­ma­­rul general al capitalei vor avea un salariu de 19.055 de lei pe lună. „Sînt salarii care scad după acest proiect de lege. E­xem­plu: consilier de ministru cu 9.000 de lei, cum putem să lăsăm așa ceva? E lo­gic să scadă sa­la­riul acestei persoane? E logic”, a de­clarat ministrul Muncii. De asemenea, impozitele pe salarii vor fi mai mici, începînd cu anul viitor – salariile sub 2.000 de lei scapă de im­pozitul de 16%, iar celelalte vor fi ta­xate cu 10 procente. Spre exemplu, da­­că o persoană cîștigă astăzi un sa­la­riu brut de 1.800 de lei, adică 1.301 de lei net, după eliminarea impozitului aceasta va primi 1.503 lei salariul net.

Această lege a salarizării u­ni­ta­re nu va fi asumată de Guvern, deși este propusă de ministrul Muncii, ci de coaliția de guvernare PSD-ALDE. Pri­ma schiță a acestei legi a trecut de la Olguța Vasilescu spre partidele po­litice care formează majoritatea pen­tru a fi aprobate, nu spre Sorin Grin­deanu, premierul României, așa cum se obișnuiește. Potrivit lui Călin Po­­pescu Tăriceanu, co-președinte ALDE, toate majorările de salarii vor fi sus­ținute din bugetul României.

Sursă foto: www.cotidianul.ro

Articole similare:

Autor:

Ionuț Teoderașcu

Prefer să fac ultimele editări la un reportaj atunci cînd lângă mine ies vibrînd aburii dintr-o ceașcă de ceai negru. Mi-aș dori să trăiesc, cel puțin pentru o zi, într-o lume veche: cu stilou și foaie, cu scrisori, cu întîlniri neplanificate și fără tehnologie, dar deocamdată, viața ne fugărește de la un text la altul, gadgeturile ne ajută, apoi ne stresează și scrisorile sosesc online. La un moment dat, cer pauză din toată această agitație și îmi fac ceaiul despre care vorbeam, unul negru care îmi dă energie și-mi lasă ochii deschiși.

Adaugă un comentariu

Opinia studențească este o revistă săptămînală de actualitate, reportaj şi atitudine studenţească, editată de studenţi ai Departamentului de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării de la Universitatea Alexandru „Ioan Cuza din Iași”. A fost înfiinţată în 1974 și continuă tradiția școlii de presă de la Iași.

Căutare

Back to Top