S-au pierdut schelele zidului de la frontiera cu Mexic

Cap în cap Niciun comentariu despre S-au pierdut schelele zidului de la frontiera cu Mexic 9

Donald Trump a împlinit pe 30 martie 100 de zile de mandat, iar mo­­mentul a fost sărbătorit de către pre­ședintele american la un miting în Pennsylvania – de tipul celor care au marcat campania electorală. Aces­ta a vorbit despre cele mai importan­te măsuri pe care le-a luat de cînd se află la Casa Albă, subliniind faptul că a adoptat 29 de legi, atît de mul­te decrete ne mai fiind emise de la Ha­rry Truman încoace, care a fost pre­ședinte al Statelor Unite ale Ame­ri­cii în perioada 1945-1953. Donald Trump a mai vorbit în discursul său despre zidul de la frontiera mexi­ca­nă și despre reforma în domeniul sănătății, pe care promite că le va aplica încă din campania elec­to­ra­lă și a adus din nou în discuție pro­blema migrației, motivînd că „sistemul nostru de imigrație ar trebui să pună nevoile muncitorilor ame­ri­cani, familiile americane, compa­nii­lor americane și cetățenilor americani pe primul loc”.

Cu toate că republicanul a de­cla­rat că „eu am făcut mai mult decît ori­care președinte în primele 100 de zile”, The Associated Press a în­toc­mit o listă cu promisiunile fă­cu­te de Donald Trump înainte de a a­junge la Casa Albă. În timpul cam­paniei electorale, acesta a vorbit des­pre măsuri pe care le va lua împo­tri­va imigranților, iar imediat după ce a fost învestit în funcție a încercat să interzică accesul în SUA a cetă­țe­nilor din mai multe țări, consi­derate „regiuni predispuse la tero­rism”. Această măsură a fost însă blocată de judecători din SUA. De asemenea, promisiunea că „zidul va fi 100% construit (n.red. zidul de la frontiera cu Mexic)” nu s-a finalizat încă. După mai multe neînțelegeri cu Mexicul, despre cine va suporta costurile acestei construcții, ameri­canii abia au reușit să aprobe un plan de construire.

China, din dușman, prieten

În ceea ce privește domeniul eco­nomic, planul despre „cea mai ma­re reducere de impozite de la Ro­nald Reagan” a fost abandonat de Donald Trump, urmînd să fie în­toc­mit unul nou. Și China a scăpat de sancțiunile promise în planul de guvernare. Dacă în timpul campaniei electorale acesta a spus „noi sîntem ca o pușculiță jefuită (…) nu putem să continuăm să permitem Chinei să ne violeze țara, iar asta es­te ceea ce fac ei”, președintele re­publican a revenit asupra decla­ra­ției, motivînd că nu poate să pe­dep­seas­că China cînd ea cooperează într-un răspuns la provocările Coreei de Nord. Impunerea unui tarif de 35% tuturor bunurilor companiilor care își manufacturează produsele în stră­inătate și lansarea unui proiect în va­loare de un miliard de dolari în ve­de­rea reconstruirii infrastructurii ță­rii sînt alte două promisiuni care nu au fost îndeplinite.

„În prima mea zi în funcție am să cer Congresului să-mi pună pe birou un proiect care să ne desco­to­rosească de această lege dezas­truoa­să și să o înlocuiască cu re­for­me care lărgesc opțiunea, libertatea, ac­ce­sibilitatea”, promitea Donald Trump în campania electorală. Pro­iectul de lege vizînd înlocuirea „Obama­care” a fost retras în totalitate, după ce a fost criticat inclusiv de colegi din partid, urmînd să se încerce aplica­rea unui plan revizuit. În plus, deși a promis că în momentul în care va ajunge președinte nu va juca golf, acesta a fost surprins de mai multe ori cu o crosă în mînă.

Cu toate acestea, Donald Trump și-a respectat o parte din promisiunile făcute cetățenilor înainte de a ajun­ge președinte. A intensificat acțiu­ni­le împotriva terorismului, a luat o poziție fermă împotriva regimului Assad din Siria, ordonînd lan­sa­rea a 59 de rachete asupra unei ba­ze militare, a numit un nou judecător la Curtea Supremă și a semnat re­tra­gerea SUA din Acordul de parte­ne­riat comercial transpacific, ac­țiu­ne ce a fost însă criticată la nivel mondial.

Articole similare:

Adaugă un comentariu

Opinia studențească este o revistă săptămînală de actualitate, reportaj şi atitudine studenţească, editată de studenţi ai Departamentului de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării de la Universitatea Alexandru „Ioan Cuza din Iași”. A fost înfiinţată în 1974 și continuă tradiția școlii de presă de la Iași.

Căutare

Back to Top