Prejudiciu de cinci milioane de lei

Cap în cap Niciun comentariu despre Prejudiciu de cinci milioane de lei 4
Prejudiciu de cinci milioane de lei

Medicul chirurg Mihai Lucan, ca­re a devenit cunoscut opiniei pu­blice în anul 2013, pentru că a condus echipa de medici care a reali­zat operația de transplant de ri­nichi a actorului Alexandru Arșinel, es­te cercetat de DIICOT într-un dosar de delapidare cu un prejudiciu de 5 milioane de lei. Potrivit procurori­lor, un aparat medical performat, u­tilizat în tratarea diferitelor forme de cancer, a fost transferat ilegal, în anul 2007, de la Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj-Napoca (ICUTR) la Lukmed – cli­nica privată a medicului Lucan, u­nde a fost utilizat timp de șase ani, conform Agerpres. Cercetările au în­ceput în urma denunțului unui de­putat USR de Cluj, Emanuel Un­gu­reanu, cu privire la posibile fap­te de abuz în serviciu sau luare de mi­tă ale funcționarilor din cele două in­­stituții între care s-a transferat apa­­ratul. Miercuri, 10 ianuarie, avo­ca­ții medicului au formulat o plînge­re penală împotriva denunță­toru­lui, susținînd că acesta compromite in­teresele justiției, întrucît deputatul ar fi dezvăluit intenționat și în mod tendențios informații trunchiate pen­tru a pune presiune asupra in­stan­țelor de judecată.

Arestat la domiciliu

Procurorii susțin că în perioada 2007-2013, atît aparatul utilizat în tratarea diferitelor forme de cancer prin crioterapia țesuturilor afecta­te, precum și consumabilele aferente achiziționate din bugetul ICUTR, au fost utilizate exclusiv în beneficiul clinicii private. Astfel, în perioada 2007-2009, aproximativ 160 de pa­cienți au făcut obiectul unor proce­duri medicale care s-au realizat la clinica privată a medicului Lucan, fiind folosit aparatul ICUTR, trans­ferat ilegal acolo. Sumele necesare kiturilor pentru utilizarea acestuia (ace speciale, heliu, argon) au fost achitate de către instituția de stat, dar pacienților le-au fost percepu­te taxe care au variat între 3.000 și 6.700 de euro pentru fiecare inter­ven­ție – bani reprezentînd atît procedura propriu-zisă, cît și materia­lele consumabile.

Conform raportului întocmit de DIICOT, Lucan și apropiații a­ces­tuia au mai folosit și alte mo­da­li­tăți de delapidare a ICUTR. Me­di­cul obișnuia să diminueze cuantumul cheltuielilor reale ocazionate de serviciile de specialitate medicală pe care le presupunea internarea preoperatorie și postoperatorie a pa­ci­enților asupra cărora au fost efectu­ate intervenții chirurgicale în ca­drul clinicii medicale private. De ase­me­nea, acesta a folosit resursele ma­te­riale și umane ale laboratorului de analize din cadrul ICUTR pentru e­fectuarea de analize în beneficiul clinicii.
Lukmed este construită pe un teren al primăriei, aflat în centrul Clujului, pentru care Lucan plă­teș­te anual 70.000 de euro, iar conform unei Hotărîri a Consiliul Local de pe 24 ianuarie 2006, contractul de în­chiriere este extins „pe toată du­rata existenței construcțiile”, în con­dițiile în care inițial se contractase pe o perioadă de 45 de ani. În pre­zent, și Emil Boc, primarul muni­cipiului Cluj Napoca, este audiat ca martor în același dosar.
Începînd de vineri, 12 ianuarie, Mihai Lucan se află în arest la do­miciliu, după ce Curtea de Apel Bu­curești a admis contestația DIICOT împotriva deciziei de lăsare în liber­tate a medicului. Inițial, Tribu­na­lul București a respins cererea procuro­rilor de arestare preventivă, acesta fi­ind pus sub control judiciar. Ho­tă­rîrea este un definitivă, iar conform digi24.ro, măsura este valabilă pen­tru ur­mă­toarea lună.

Articole similare:

Adaugă un comentariu

Opinia studențească este o revistă săptămînală de actualitate, reportaj şi atitudine studenţească, editată de studenţi ai Departamentului de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării de la Universitatea Alexandru „Ioan Cuza din Iași”. A fost înfiinţată în 1974 și continuă tradiția școlii de presă de la Iași.

Căutare

Back to Top