Steaua sau FCSB?

Scor la pauză Niciun comentariu despre Steaua sau FCSB? 5
Steaua sau FCSB?

FRF și UEFA au oficializat schim­­barea numelui Stelei în FC FCSB. Schimbarea aceasta se datorează unei decizii a instanței prin care e­chipa patronată de Ge­or­ge Be­cali este obligată să în­ce­te­ze să mai folosească numele de Stea­ua. CSA consideră însă că ec­hi­pa care se află în acest moment în pri­ma ligă nu reprezintă Steaua și din punct de vedere al pal­ma­re­su­­lui și al istoriei, susținînd că e­chi­­pa care elimina Ajax în 2013 s-a năs­cut în 2003, cînd Becali a pre­luat frîiele echipei.

În ceea ce pri­vește palmaresul, există un proces pe rol și o decizie definitivă v-a lămuri și acest aspect. Însă mo­mentan, UEFA consideră că schim­barea numelui nu afectează palmaresul, continuitatea echipei fi­ind un aspect important de care UEFA ține cont. Unii din sus­ți­nă­to­rii CSA și al proiectului nou cre­at de ei caracaterizează a­ceas­tă impasibilitate a comunității e­u­ropene de fotbal ca fiind o teamă față de greșelile trecutului, o­fe­rind entității aflate acum în play-off identitatea Stelei timp de 14 ani.

Pe de altă parte, con­du­că­to­rul FC FCSB susține că această schim­bare a numelui a fost o mișcare de prevenție pentru a nu suferi re­per­cursiuni în vederea vi­i­toa­re­lor competiții europene, în cazul în care CSA va cîștiga procesele.

Din punct de vedere al su­por­terilor, situația nu s-a schimbat ra­dical. Galeriile organizate sunt cele care s-au îndepărtat de această e­chi­pă din pricina incertitudinii în care se află echipa, însă spectato­rii din toată țara continuă să umple sta­dioanele la meciurile echipei bu­cureștene în ciuda acestui conflict.

Iar în cazul în care FCSB va cîș­tiga campionatul și va avea un parcurs bun în Europa, stadi­oa­ne­­le vor fi din nou pline. Iar asta pen­­tru că, susțin conducătorii echi­pei, numărul mai redus al spec­ta­tori­lor la meciurile de acasă nu se da­to­rea­ză identității incerte, ci jo­cu­lui slab pe care aceștia îl pres­tea­ză.

Deși oficialii echipei din liga I și cei implicați în fotbal nu mai au dreptul să afirme că FCSB este o abreviere, cu toții realizează a­de­vărata însemnătate a numelui, iar atitudinea UEFA cu privire la coe­ficientul Stelei întărește această realitate.

Articole similare:

Autor:

Adaugă un comentariu

Opinia studențească este o revistă săptămînală de actualitate, reportaj şi atitudine studenţească, editată de studenţi ai Departamentului de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării de la Universitatea Alexandru „Ioan Cuza din Iași”. A fost înfiinţată în 1974 și continuă tradiția școlii de presă de la Iași.

Căutare

Back to Top