Apocalispa începe cu Sophia

Primul răcnet Niciun comentariu despre Apocalispa începe cu Sophia 6
Apocalispa începe cu Sophia

Arabia Saudită a oferit cetățenia unui ro­bot umanoid pe nume Sophia la Future Invest­ment Initiative, o conferință ținută de Fondul Public de Investiții (PIF), care și-a propus să scoată în e­vidență planul pentru viitor al regatului.

Sophia a fost creată de compania Hanston Ro­botics din Hong Kong. Acesta funcționează pe baza unor algoritmi de inteligență arti­fi­cia­lă, fiind capabilă să „învețe” de la oamenii din jur, să proceseze informații și să vină cu soluții la pro­blemele care i se aduc. Aceasta a fost capabilă să răspundă unui șir de întrebări la această con­ferință, dînd dovadă și de simț al umorului, răs­punzîndu-i unui jurnalist de la CNBS că a citit prea mult Elon Musk și a văzut prea multe filme de la Hollywood. Deși încă nu este ca­pa­bilă de emoții complexe, aceasta poate zîmbi sau se poate încrunta, în funcție de situația în care este pusă.

Această decizie de a oferi cetățenie a stîrnit însă multe controverse în privința drepturilor pe care ar trebui să le aibă Sophia. Avînd în ve­dere că Sophia a obținut astfel mai multe drep­turi decît milioane de femei și străini care lu­crea­ză în regat. Cu toate astea însă, această miș­ca­re pare mai degrabă una de marketing, cu un scop precis de a atrage investitori potenți care pot fi­nanța un proiect amplu, în care să fie dezvol­tat mai mult conceptul de inteligență artificială.

Compania care a produs acest umanoid a­fir­mă prin CEO-ul dr. David Hanson că, în do­uă­zeci de ani, roboți de acest gen vor fi o pre­zen­ță obișnuită și că încet-încet vor ajuta la con­strui­rea unei lumi mai bune, avînd acces practic la toate activitățile umane.

Cu toate astea foarte mulți oameni de ști­in­ță și specialiști în domeniul IT privesc cu scep­ticism aceste evoluții în ceea ce privește in­te­li­gen­ța artificială. Steve Wozniak, Stephen Ha­w­king sau Elon Musk, declarau că inteligența ar­tificială va prelua controlul asupra omenirii dacă acești umanoizi vor fi capabili să gîndească mai rapid decît oamenii și să aibe o conștiință proprie.

Un raport care a fost prezentat la world e­co­nomic forum, numit “the future jobs”, afir­mă că această dezvoltare spectaculoasă a teh­no­lo­giei care are loc acum va aduce schimbări ma­jo­re în întreaga lume. În cîțiva ani, peste 7,1 mili­oane de locuri de muncă vor fi acoperite de ro­boți, ajutînd astfel țări aflate într-o situație eco­nomică proastă.

Articole similare:

Autor:

Adaugă un comentariu

Opinia studențească este o revistă săptămînală de actualitate, reportaj şi atitudine studenţească, editată de studenţi ai Departamentului de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării de la Universitatea Alexandru „Ioan Cuza din Iași”. A fost înfiinţată în 1974 și continuă tradiția școlii de presă de la Iași.

Căutare

Back to Top