S-a tras clopotul pe Facebook

Mai plați ca ecranul Niciun comentariu despre S-a tras clopotul pe Facebook 9
S-a tras clopotul pe Facebook

425.000 de euro și 25 de tone au creat o revoltă online săp­tă­mî­na trecută. Știrile despre primul clopot realizat pentru Catedrala Mîntuirii Neamului și care avea inscripționat pe el basorelieful Pa­­tri­arhului Daniel au adunat zeci de mii de like-uri și distribuiri pe re­­țelele de socializare. Primele fo­to­gra­fii cu cel mai mare clopot din Eu­ropa la momentul acesta au în­­ce­put să circule pe pagina de Fa­ce­book a postului de televiziune Tri­ni­tas TV încă de la sfîrșitul a­nu­lui trecut, cînd lucrarea abia fuse­se sco­asă din mulaje, dar posta­rea cu pricina a strîns mai puțin de 500 de aprecieri și a fost distribuită doar de cîteva zeci de persoane.

Informația s-a viralizat abia du­­pă ce a fost preluată în masă de site-urile de știri, după ce tri­ni­tastv.ro a postat un material vi­deo de două minute cu clopotul, dar și cu cadre din fabrica din Aus­tria în care acesta a fost realizat. Con­­form unei monitorizări realizate de Facebrands PRO pentru pagi­na­­de­media.ro, cele mai multe li­ke-uri și share-uri pe rețelele de so­cia­lizare le-a avut știrea pos­ta­tă de adevarul.ro. Textul, care are ti­tlul „Cel mai mare clopot din Europa are basorelief cu chipul Patri­ar­hu­lui Daniel. Sunetul lui se va auzi în jumătate de Capi­ta­lă” și cu o fo­to­gra­fie cu lucrarea și echipa care a realizat-o în des­chi­dere a reușit să adune 12 mii de aprecieri și distribuiri.

Conform aceluiași top, pe lo­cul doi s-a aflat un material publicat pe site-ul Digi24.ro, care a fost ilustrat cu o fotografie în ca­re clo­po­tul, care va ajunge în lu­na mai la București, se află în prim plan. Ști­rea, al cărei titlu este „Cel mai ma­re clopot din Europa are basorelief cu chipul Patriarhului Da­ni­el”, a fost apreciată și distri­bui­tă de aproximativ 5.000 de per­­­soane.
Mulți dintre internauții care au lăsat comentarii nu au apreciat in­ves­tiția Patriarhiei Române. Cea mai mare nemulțumire a lor a fost le­gată de faptul că fața Pa­tri­ar­hu­lui Daniel se află imprimat pe clo­pot, acest lucru fiind ca­ta­lo­gat ca un gest făcut din „or­go­liu”. S-a mai adus în discuție însă și su­ma achitată pentru a fi reali­za­tă a­ceas­tă lucrare, spunîndu-se că s-a plă­tit o sumă mult prea mare pentru acesta.

Articole similare:

Adaugă un comentariu

Opinia studențească este o revistă săptămînală de actualitate, reportaj şi atitudine studenţească, editată de studenţi ai Departamentului de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării de la Universitatea Alexandru „Ioan Cuza din Iași”. A fost înfiinţată în 1974 și continuă tradiția școlii de presă de la Iași.

Căutare

Back to Top