Orice naș își are nașul

Mai plați ca ecranul Niciun comentariu despre Orice naș își are nașul 7
Orice naș își are nașul

De cîteva zile, telespectatorii de la Nașul TV asistă, fără voia lor, la un conflict transformat în tele­no­ve­lă. Radu Moraru, acționarul majo­ri­tar al postului de televiziune, a fost destituit din toate funcțiile de­ți­nu­te la postul de televiziune încă din lu­na iunie, de către un acționar mi­noritar, Paul Moraru (care este și președintele Consiliului de Admi­nis­trație al televiziunii), și Adrian Bucă. Conform pagina­deme­dia.ro, pe ecran a apărut un mesaj care a ru­lat de mai multe ori, mesaj care men­ționa că „Radu Moraru a fost des­tituit din toate funcțiile de­ți­nu­te la Nașul TV și la firma Nașul, Prie­tenii de Pretutindeni și Asociația SA, deținătoarea a licenței TV”.

Ba mai mult, acestuia i-a fost in­terzis accesul în sediul televiziunii. „Eu, Radu Moraru, ca per­soa­nă fizică, am chemat ieri Poliția Ro­mâ­nă ca să intru pe proprietatea mea și a altor cîteva sute de propri­e­tari, Nașul TV. Eu, proprietar ma­jo­ritar, alături de sute de proprietari minoritari am fost îm­pie­di­cați de către un singur acționar mino­ri­tar (unul singur și minoritar) să intrăm în televiziunea liberă”, a scris Radu Moraru. Acesta a mai adău­gat că el este proprietarul spațiului închiriat, al studiourilor, al brand-ului, dar și a licențelor emise de Consiliul Național al Audio­viziua­lului (CNA). În decursul zilei de 13 octombrie, Radu Moraru a reușit să intre în posesia site-ului televi­ziu­nii și a paginii de Facebook, iar scandalul a continuat: el scriind pos­tări pe Facebook, ei derulînd me­saje pe post.

Se pare că între cei doi conflictul a plecat de la bani. Paul Moraru a și lansat un comunicat în care spu­ne că motivul care a dus la aceas­tă situație este un credit personal de două milioane de euro, pentru care Radu Moraru a girat cu bu­nu­rile firmei, iar acest lucru ar fi dus la insolvența societății. În plus, acuzatul ar fi înstrăinat aparatura personală a lui Paul Moraru (ceea ce a îngreunat buna funcționare a televiziunii) și ar fi cerut bani oa­me­nilor de bună credință pentru a sprijini postul TV, dar donațiile s-ar fi dus în contul mamei lui Radu Mo­raru și nu în cel al postului de televiziune. Pînă acum, CNA nu a reacționat în nici un fel și nici nu exis­tă semnale că vor fi luate mă­suri.

Articole similare:

Adaugă un comentariu

Opinia studențească este o revistă săptămînală de actualitate, reportaj şi atitudine studenţească, editată de studenţi ai Departamentului de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării de la Universitatea Alexandru „Ioan Cuza din Iași”. A fost înfiinţată în 1974 și continuă tradiția școlii de presă de la Iași.

Căutare

Back to Top