Cu mîna pe somație

Mai plați ca ecranul Niciun comentariu despre Cu mîna pe somație 7
Cu mîna pe somație

Promo-ul unui film de comedie i-a adus postului de televizi­u­ne Pro TV o sancțiune cu somație din par­tea Consiliul Național al A­u­di­o­vizualului (CNA), după ce un te­les­pectator a reclamat „un gest ob­scen și pornografic”.
Prin sesizare s-a fă­cut referire la o secvență din ca­drul clipului de promovare al pro­duc­ți­ei „Cred că îmi iubesc nevasta”, in­terzisă minorilor sub 15 ani, în ca­re un bărbat și o femeie stau întinși pe pat, îmbrăcați, iar el îndreaptă o mî­nă către pieptul ei. Potrivit raportului de monitorizare întocmit de CNA, promo-ul ar fi fost difuzat pe 15 decembrie, la orele 08.20, 09.43, 12.39, 21.37 și 00.22.

Reprezentanții postului de televiziune susțin însă că, în clipul de pro­movare, gestul a fost pe „re­ver­se”, iar bărbatul nu a pus, ci a luat de fapt mîna. „Filmul fiind cu «15», promo-ul a fost editat astfel în­cît ca­drele care ar putea fi interpretate să nu existe, tocmai pentru a nu a­du­ce un prejudiciu privitori­lor”, a de­cla­rat Adelina Sandu, re­pre­zentant Pro TV.

Cu toate acestea, CNA a consi­derat că a fost încălcată legislația re­­feritoare la protecția minorilor. Șa­se din cei opt membri prezenți la șe­din­ța de miercuri, 11 mai 2017, au vo­tat pentru aplicarea sancțiunii. Pro­pu­nerea a fost făcută de Mo­ni­ca Gu­ber­nat, care a adus în dis­cu­ți­e articolul 39, alineatul (2) din Le­gea A­udiovizualului, care spune că „Di­fu­zarea în serviciile de televiziune […] a programelor care pot afecta dez­voltarea minorilor se poate fa­ce numai dacă, prin alegerea interva­lu­lui orar de difuzare, prin codare sau ca efect al altor sisteme de ac­ces condiționat, se asigură faptul că mi­norii […] nu pot vedea sau auzi e­misiunile respective”. La începutul acestei luni, CNA a aplicat și o amendă de 10.000 de lei postului de televiziune Pro TV, pentru una dintre edițiile emisiunii Apropo TV, pentru „reclamă mas­ca­tă”.

Prezentatorul Andi Moisescu apare într-un cadru ținînd în mînă o tabletă care avea pe spate sigla u­nei companii de telecomunicații, fă­ră să fie precizat pe ecran (utilizîndu-se simbolurile „PP” sau „P”) că programul conține plasare de produse, după cum prevede legislația în vigoare.

Articole similare:

Adaugă un comentariu

Opinia studențească este o revistă săptămînală de actualitate, reportaj şi atitudine studenţească, editată de studenţi ai Departamentului de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării de la Universitatea Alexandru „Ioan Cuza din Iași”. A fost înfiinţată în 1974 și continuă tradiția școlii de presă de la Iași.

Căutare

Back to Top