Bezna de la CNA

Mai plați ca ecranul, Opinii Niciun comentariu despre Bezna de la CNA 3
Bezna de la CNA

Săptămîna trecută, Consiliul Na­țional al Audiovizualului (CNA) a sancționat postul de televiziune România TV din cauza unei știri care anunța că Pămîntul va fi în beznă timp de două săptămîni. Nu­mai că informația cu pricina nu a fost difuzată acum cîteva zile sau acum cîteva săptămîni, ci în lu­na octombrie a anului trecut. Ast­fel, „Bezna totală” – după cum ti­tra burtiera – a fost pedepsită după mai bine de jumătate de an.

„O informație-șoc circulă pe rețelele de socializare”, a început să citească prezentatoarea de pe prompter în timpul jurnalului de la ora 18.00, după care vocea din off a atribuit informațiile celor de la NASA, specificînd că au fost „scă­pate” de aceștia. Pămîntul ar fi tre­buit să fie în beznă totală, în pe­ri­oa­da 15-30 noiembrie, din cauza „unui eveniment astronomic între Venus și Jupiter”, mai exact „Ve­nus va trece prin sud-vestul plane­tei Jupiter și va străluci de zece ori mai mult decît aceasta, (…) cau­zînd o reacție de proporții”. Deși la sfîrșitul știrii a fost precizat că „nimeni nu trebuie să-și facă griji, pentru că evenimentul este similar celui pe care locuitorii din A­las­ka îl trăiesc în timpul iernii” și că „sînt voci care spun că in­for­ma­ția este doar o farsă care a luat am­ploare pe Internet și că nu se va în­tîmpla nimic”, CNA a încadrat informațiile prezentate în categoria „fake news” și a aplicat legis­la­ția în vigoare.

Propunerea de sancționare a fost făcută de Gabriel Tufeanu, membru CNA, invocînd articolul 65, litera f), din Codul Au­dio­vi­zua­lului, care prevede că, în cazul enunțării unor ipoteze despre catastrofe naturale, trebuie să se so­li­ci­te și punctul de vedere al au­to­ri­tă­ților publice abilitate. Propu­ne­rea a fost votată în unanimitate marți, 25 aprilie, de către toți cei șap­te membri ai CNA prezenți la șe­dință.

România TV a mai fost sanc­țio­nată pentru „fake news-uri”. „Bo­m­­bă în dosarul lui Iohannis: De ce se tem judecătorii”, „Fur­tu­nă cu for­ță de urgan”, „Declarație-șoc: premi­e­rul recunoaște dezmățul pe ba­nii ro­mânilor”, „Clienții s-au bă­tut în bancă”, sînt doar cîteva dintre bur­tierele pentru care a pri­mit sanc­țiu­ni în decursul acestui an.

Articole similare:

Adaugă un comentariu

Opinia studențească este o revistă săptămînală de actualitate, reportaj şi atitudine studenţească, editată de studenţi ai Departamentului de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării de la Universitatea Alexandru „Ioan Cuza din Iași”. A fost înfiinţată în 1974 și continuă tradiția școlii de presă de la Iași.

Căutare

Back to Top