„Balena albastra”, din Rusia, în oceanul presei europene

Lumea pe jar Niciun comentariu despre „Balena albastra”, din Rusia, în oceanul presei europene 85
„Balena albastra”, din Rusia, în oceanul presei europene

„Balena Albastră” este presupusul joc apărut în Rusia care s-a remarcat, în ultimul timp, în presa internațională din cauza unei interpretări neargumentate a unei știri publicate în mai de publicația rusească „Novaya Gazeta”. Acolo se menționa faptul că mulți tineri din Rusia s-ar fi sinucis din diverse motive și că unii dintre aceștia făceau parte dintr-un grup de pe rețeaua de socializare VKontakte. Cum rata de suicid în rîndul adolescenților din Rusia este destul de mare, iar alte surse scrise în limba engleză care să dovedească faptul că acest joc nu există, jurnaliștilor din Occident le-a fost destul de ușor să împrăștie această informație și, astfel, să-i ofere credibilitate. Isteria a ajuns, zilele trecute, și la Iași, fiindcă presa locală a relatat că mai mulți copii de la o școală s-ar fi sufocat din cauza acestui joc. De fapt, ar fi fost vorba de o provocare care există de zeci de ani în România, în care copiii își țin respirația timp de cîteva secunde pînă ajung în pragul leșinului. În jurul „Balenei albastre” s-au conturat mai multe povești care, într-un final, nu fac decît să aducă cît mai multe accesări siteurilor de știri care le promovează.

Pentru a te înscrie în joc, trebu­ie să devii membru al unui grup de pe rețeaua de socializare rusească VKontakte – la fel de faimoasă ca Facebook. Un jurnalist corespondent al postului Radio Free Eu­ro­pe a creat un cont fals al unei a­do­les­cen­te de 15 ani, pentru a vedea cum funcționează exact jocul. După în­scriere, primești un mesaj a­se­mă­nă­tor unui chestionar, care include în­trebări de tipul: „Ești sigur că vrei să joci? Nu există cale de în­toa­r­ce­re”, adică nu poți ieși din joc odată ce apeși „play”. Încă de la început ți se explică faptul că vei avea de îndeplinit niște sarcini timp de 50 de zile și că la sfîrșit trebuie să te si­nucizi.

Autoritățile rusești nu au găsit o legătură între „Balena albastră” și sinuciderile adolescenților. Jocul a de­venit popular după apariția mai multor articole în tabloidele din Ma­rea Britanie, în luna februarie, iar polițiștii au început să posteze pe Twitter mesaje de avertizare pentru părinți. În urma numeroaselor ar­ti­cole din presa britanică, editorii si­te-ului Snopes, care verifică au­ten­ti­­citatea știrilor, au spus că po­veș­ti­le vehiculate sînt doar zvonuri. De asemenea, ideea acestei legături s-a creat și din cauza interpretării gre­și­te a unei știri din mai 2016, a­pă­ru­tă în mai în ziarul rusesc „No­va­ya Gazeta”. În știre se spune că mai mul­ți adolescenți s-au sinucis în ul­timele șase luni, iar o parte dintre ei erau înscriși pe același grup de pe VKontacte.

Conform „Novaya Gazeta”, Phi­lipp Budeikin, un tînăr de 21 de ani, a pus bazele jocului care i-ar fi de­terminat pe 130 de adolescenți din Rusia să-și ia viața. Numele de „ba­lena albastră” este unul simbolic, de­oarece balenele pot avea un comportament sinucigaș, aruncîndu-se la mal, potrivit credințelor po­pu­la­­re. Înainte de a fi arestat anul trecut, pe 16 noiembrie pentru instigare la sinucidere, le-a povestit unor jurnaliști din Sankt Petersburg i­de­ea de la care a pornit „Blue Whale”, aceea de-a curăța lumea „de oa­me­nii care fac rău societății”.

Tînărul ar fi creat opt grupuri din decembrie 2013 pînă în mai 2016, cu denumiri de tipul: „Marea ba­le­ne­lor”, „Trezește-mă la 4:20”, „Ca­sa liniștită”. Acest joc este construit prin simboluri, adică denumirile au o anumită semnificație. Șeful de­partamentului de analiză a siste­mu­lui de monitorizare socială din Rusia, „Kribrum”, a arătat că denumirea „F57” a unui grup vine de la pri­ma literă a prenumelui lui Philipp, iar „57” sînt ultimele cifre din nu­mă­rul său de telefon. Pentru a a­ră­ta o eroare a sistemului Unicode, ca­re se ocupă cu interpretarea textelor din online, era folosită com­bi­nația „f56, f57, f58”. De asemenea, administrato­rul grupului „Ca­sa liniștită” men­ționează că acestea „sînt date ale morții din Biblie”, iar #mareabalenelor face referire la „o mare de cadavre”. Alexander Las­tovski, un polițist din Belarus, spune că jocul s-a inspirat dintr-un roman cu titlul „50 de zile pînă la sinuciderea mea”, scris de o autoare rusoaică, iar sarcinile au sco­pul de a le diminua frica de moa­r­te și in­stin­ctul de autoapărare

Jocul rusesc, un izvor de știri false

Căderea în această cursă si­nu­ci­­gașă ascunde o strategie: administratorul grupului vorbește cu cei în­­scriși despre problemele lor și i-ar face să vadă în sarcinile primite sin­gura rezolvare. De aici vine și logica argumentului că ei mor fe­ri­ci­ți pen­tru că „le dau tot ce nu pot avea în viața reală: căl­du­ră, înțelegere și comunicare”. Pri­ma discuție este e­sen­ți­a­lă pentru a hotărî da­că ești acceptat ca jucător, în sensul că fi­e­care ales comite ceva greșit pentru care merită să moară sau este în de­presie. Spre exemplu, prima vic­ti­mă, o rusoaică de 16 ani, a fost a­lea­să pentru că era sectantă; provocarea finală a fost să se a­run­ce în fa­ța unui tren pe 23 no­ie­m­brie 2015. Philipp Bu­deikin a spuns că un alt tînăr ar fi fost fost conda­m­nat la moarte pentru că „nu avea decît un părinte, erau săraci, ma­ma îl bă­tea, iar în timpul liber omora cî­ini”.

Misiunile trebuie îndeplinite cu o mască pe față, iar fotografiile cu dovada să fie postate pe grupul din care fac parte, însoțite de anumite hashtag-uri: #sînt în joc, #ba­le­na­al­ba­stră, #calealactee. Fi­ec­a­re pro­voca­re o pri­meș­ti în privat, iar prima ar fi să-ți desenezi cu pixul o balenă pe braț, după care să contu­re­zi cu ce­va as­cu­țit for­ma sa. Jurnalistul care a creat acel cont fals a prelucrat o i­ma­gine în Photoshop, a încărcat-o pe grup, dar administratorul nu i-a mai răspuns. Ora 4:20 este un element-cheie, pentru că o sarcină con­sta­ntă ar fi să te trezești la această oră și să asculți muzică cu note depresive sau să te uiți la filme horror. Astfel, trezitul la ore ne­o­biș­nu­i­te, com­bi­­nat cu activitățile men­ți­o­na­te, re­pre­zintă modalitatea de a pu­tea mobila min­tea jucătorilor, Phi­lipp Budeikin spunînd: „cu cît tî­nă­­rul este mai obosit și nu doa­r­me noa­ptea, cu atît mintea lui devine mai accesibilă”. Alte sarcini ar fi mersul în gări, urcatul pe a­co­pe­rișul unor clădiri înalte sau tăiatul buzelor. Tot­odată, ei trebuie să se izoleze de fa­milie și de prieteni și să-și facă zilnic semne pe mînă. În a 26-a zi, ad­mi­nistratorul ți-ar spu­ne ziua și ora la care vei termina jocul. În caz de vrei să renunți, te-ar amenința că știu tot despre tine și vor veni du­pă familia ta.

„Blue Whale” nu ar fi cauza si­nu­ciderilor numai din Rusia, presupunîndu-se că a făcut victime și în Serbia, Kazahstan, Republica Kîr­­gîzs­tan, Ucraina și în Re­pu­bli­ca Mol­­­­dova. Unimedia.info, un portal de știri din Moldova, relatează că doi minori de 15 și 16 ani s-au aruncat în ziua de 8 martie de pe o clădire de 18 etaje, din pricina a­ces­tui joc, fiind legați la mîini cu bandă adezivă. Se presupune că tot „Balena albastră” ar fi cauza si­nu­ciderii unui băiat de 17 ani, din România. Potrivit postului de televiziune TVR, a fost găsit spînzurat într-o pădure din Brașov. Deși po­li­ția nu are dovezi concrete cu pri­vi­re la sinuciderea adolescenților, autoritățile au început să ia măsuri de protecție. În Rusia s-a aprobat un proiect de lege care presupune răs­punderea penală pentru instigarea minorilor la acțiuni si­nu­ci­ga­șe, iar în Republica Moldova, pri­ma­rul capitalei avertizează părinții să controleze site-urile pe care le ac­cesează copiii lor. În Kazahstan, Mi­nistrul de Interne a solicitat cre­a­rea unei baze de date cu utilizato­rii site-urilor de socializare, în timp ce în capitala Republicii Kîr­gîz­stan, poliția locală merge în școli să va­dă dacă elevii au semne de automutilare.

de Antonela Tănăselea

Sursă foto 1: naturalworldsafaris.com

Sursă foto 2: i.ytimg.com

Articole similare:

Autor:

Opinia Studențească

Revistă săptămînală de actualitate, reportaj și atitudine studențească, editată de studenți ai Departamentului de Jurnalism și Științe ale Comunicării de la Universitatea Alexandru „Ioan Cuza din Iași”.

Adaugă un comentariu

Opinia studențească este o revistă săptămînală de actualitate, reportaj şi atitudine studenţească, editată de studenţi ai Departamentului de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării de la Universitatea Alexandru „Ioan Cuza din Iași”. A fost înfiinţată în 1974 și continuă tradiția școlii de presă de la Iași.

Căutare

Back to Top