Fagotul, în concert internațional la Iași

De pe scena Iașului Niciun comentariu despre Fagotul, în concert internațional la Iași 54

Joi seara, pe 5 decembrie, cîș­ti­gă­to­rii Concursului Internațional de Fagot, a­flat la prima ediție, au arătat că talentul lor nu este scrijelit doar pe o diplomă. Con­certul a fost susținut în Sala Eduard Cau­della de la Casa Balș a Univer­si­tății de Arte „George Enescu” din Iași și, pentru două ore, cei trei cîștigători ai concursului au desenat în mințile noastre, cu ajutorul muzicii, balade.

În sală liniștea e grea. Aproape că ne simțim inimile în gît așteptînd ca Mihai Boboiescu, unul dintre cei doi cîștigători ai concursului de fa­got, să-și înceapă solo-ul compus de Vio­rel Munteanu, fostul rector al Uni­ver­sității de Arte. La început timid, su­ne­tul răgușit al instrumentului în­ce­pe să se reverse spre public. Artis­tul devine brusc un îmblînzitor de șer­pi, iar fagotul, fiara pe care încearcă să o stăpînească, scoate șuierături și su­nete violente.

Lupta continuă ca un joc de copii, triluri puternice iz­vo­răsc din instrumentul de suflat, la în­ce­put sălbatice, apoi din ce în ce mai tă­cu­te, semn că artistul a cîștigat lupta. Viorel Munteanu, compozitorul pie­sei, se ridică imediat de pe scaun și merge la tînărul artist pe care îl să­ru­tă pe ambii obraji și îl îmbrățișează lung.

Amurg de instrumente

Radu Saga, deținătorul locului al III-lea la concursul de fagot, nu es­te un luptător ci mai curînd un po­ves­titor rătăcit. Acompaniat de or­ches­tra simfonică a universității, artistul scoa­te primele sunete ale sonatei Ballat. Răspuns îi dau viorile spințare ca­re, asemeni unor păsări, împrăștie în văzduh triluri vesele.

Contrabasul și tobele anunță ve­nirea nopții, căci sunetele sînt în­căr­cate de umbre și mister. Drept răs­puns fagotul desenează, în tușe groa­se, iubiri înflăcărate. Viorile se li­niș­tesc aproape de tot și doar din cînd în cînd mai scot cîte un geamăt fu­gar. Brusc însă încep să sune puternic anunțînd împreună cu toba, un ră­să­rit de lună, pe care sunetele de fa­got sînt cele care o urcă tot mai sus pe cer.
Alin Dănilă ne afundă și mai ta­re în misterele nopții, continuînd cu partea a II-a și a III-a a sonatei Bal­lat. Asemeni unui pictor care continuă o lucrare neterminată, Alin începe să creioneze cu ajutorul sunetelor gra­ve pînza minților noastre.

Viorile își fîlfîie spasmodic cor­zi­­le. Doar contrabasurile le răs­pund cu ecouri întîrziate. Dirijorul, ener­gic, în­cearcă să țină captivă în vîrful ba­­ghetei sale voința instru­men­te­lor, iar uneori pare că, în învălmășeala de su­­nete, acesta pierde controlul.

Este în­să doar un sentiment căci, doar cu un semn al mîinii, acesta reduce la tă­­cere întreaga hoardă de instrumen­te. Se face din nou rocada ar­tiș­ti­lor, iar Mihai Boboiescu încearcă să adu­­că pri­măvara la început de decembrie. Acesta începe vioi inter­pre­ta­rea con­certului pentru fagot și or­ches­tră a lui Mozart. Sunetele se împrăștie blînd, asemeni căldurii soarelui ce mîn­gî­ie întreaga natură.
La un semn autoritar al baghe­tei dirijorului, frigul a fugit de tot. Mu­­zica molcomă desenează o zi toridă de vară, sunetului leneș al fago­tu­lui îi răspund viorile care scad tot mai mult în intensitate. Spre final, ca o ul­­timă sforțare a unui animal muribund, instrumentele scot împreună un geamăt. Însă nu unul care să-l ara­te înfrînt ci doar că s-a retras, în așteptarea unei noi bătălii.

Andrei MIHAI

Articole similare:

Autor:

Opinia Studențească

Revistă săptămînală de actualitate, reportaj și atitudine studențească, editată de studenți ai Departamentului de Jurnalism și Științe ale Comunicării de la Universitatea Alexandru „Ioan Cuza din Iași”.

Adaugă un comentariu

Etichete:

Opinia studențească este o revistă săptămînală de actualitate, reportaj şi atitudine studenţească, editată de studenţi ai Departamentului de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării de la Universitatea Alexandru „Ioan Cuza din Iași”. A fost înfiinţată în 1974 și continuă tradiția școlii de presă de la Iași.

Căutare

Back to Top