Domnița din turn se îmbracă de la Tarcău

De pe scena Iașului Niciun comentariu despre Domnița din turn se îmbracă de la Tarcău 6

„Comorile Tarcăului”, dar și secretele din iatacul Domniței au putut fi descoperite sîmbătă, 18 noiembrie, în Turnul Goliei. Aici, în cadrul vernisajului „Comorile Tar­căului pentru Domnița din Tur­nul Goliei”, cei prezenți au putut afla legenda din spatele turnului Mă­năstirii Goliei, dar și care sînt luc­ru­rile care pot fi vizitate la Tar­cău. Evenimentul a început de la ora 12.00, invitații speciali fiind un grup de elevi de la Școala din Tarcău, ca­re au cîntat și dansuri pe me­lo­dii populare.

Deschiderea oficială a expozi­ției a avut loc la primul etaj al turnului, expoziția de obiecte tradi­țio­na­le putînd fi vizitată la etajul al II-lea. În prima partea a întîlnirii, muzica populară, dansul tradițional și istoria locală a Tarcăului s-au îm­ple­tit mai abitir decît ițele unui război de țesut cu istoria turnului Goliei. Astfel, aerul de legendă și costumele tradiționale au dat naș­tere la o serie de discuții ad-hoc des­pre un posibil muzeu al satului la Tarcău, în clădirea Grădiniței, cons­truită la începutul anilor 1900.

Legenda turnului Golia a fost explicată de către Carmen Chior­cea, directorul Centrului de Pro­mo­vare Turistică Iași. Astfel, spu­ne povestea, boierul Ion Golăe ar fi zidit biserica pentru a o cuceri pe Ana, o frumoasă orfană care ju­ra­se că nu se va căsători decât cu ace­la capabil să construiască o clă­di­re în care să se simtă în siguranță. Ana își dorea să se simtă în si­gu­ranță, fiind traumatizată în mo­men­tul în care părinții săi au fost uci­și. Ana a scăpat cu viață ca prin urechile acului după ce s-a ascuns sub o lespede de mormînt, însă mo­men­tul i-a rămas adînc întipărit în minte. Prin urmare, logofătul Go­lăe a construit acest turn de dragul Anei, unde se spune că ar fi locuit alături de domniță o lungă pe­rioa­dă de timp.

Expoziția poate fi vizitată în intervalul orar 10.00 – 17.00, fiind organizată de către Asociația „Cen­trul de Promovare Turis­ti­că” Iași, împreună cu Primăria Comunei Tarcău, județul Neamț, și Familia Dana și Vlad Budăi, care au strîns din Tarcău sau au realizat chiar ei cea mai mare parte a obiectelor expuse în cadrul expoziției.
În cele două cămăruțe de la eta­jul al II-lea pot fi admirate o serie de obiecte populare, costume tra­diționale, dar și obiecte pe care so­ții Budăi le-au realizat, inspirați de tradițiile și motivele populare.

Articole similare:

Autor:

Andrei Mihai

Secretar de redacție la Opinia studențească, student în anul al II-lea la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” , secția Teologie Didactică de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Adaugă un comentariu

Etichete:

Opinia studențească este o revistă săptămînală de actualitate, reportaj şi atitudine studenţească, editată de studenţi ai Departamentului de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării de la Universitatea Alexandru „Ioan Cuza din Iași”. A fost înfiinţată în 1974 și continuă tradiția școlii de presă de la Iași.

Căutare

Back to Top