„Cele mai frumoase reportaje” au fost lansate de Viorel Ilișoi la Iași

De pe scena Iașului Niciun comentariu despre „Cele mai frumoase reportaje” au fost lansate de Viorel Ilișoi la Iași 121
„Cele mai frumoase reportaje” au fost lansate de Viorel Ilișoi la Iași

Jurnalistul și scriitorul Viorel Ili­șoi a lansat volumul „Cele mai fru­moase reportaje” duminică, 14 mai, de la ora 13.00, în Atrium din Pa­llas Mall. Lansarea a avut loc în ca­drul Festivalului Internațional al Edu­ca­ției (FIE), la Tîrgul de Carte LI­BREX, la aceasta luînd parte stu­denți și profesori de la Jurnalism din Iași, dar și cititori ieșeni fa­mi­lia­rizați deja cu reportajele lui Vio­rel Ilișoi.

Prof. univ. dr. Daniel Con­du­ra­che a prezentat cele 19 reportaje ca­re alcătuiesc cartea lui Viorel Ili­șoi, descriind faptul că acestea re­com­pun imaginea unei Românii ade­vă­rate, departe de ceea ne este pre­zen­tat în multe ocazii pe canalele de televiziune. „Este atipic să ai cu­rajul de a aduce în fața cititorului o antologie de reportaje cînd toată presa este într-o transformare te­ri­bilă”, a declarat prof. univ. dr. Da­niel Condurache. Acesta a vorbit despre tehnica narativă cu care și-a construit Viorel Ilișoi reportajele, acestea fiind construite în cele mai multe cazuri în jurul unor ex­pe­riențe limită, dar și a întîm­plă­rilor din societate scoase la iveală de viziunea și scriitura jurnalistului, întîmplări pe lîngă care trecem de mai multe ori fără să le obser­văm.

Viorel Ilișoi a spus publicului că Iașul reprezintă locul începuturi­lor sale în presă și că aici și-a dobîndit o parte dintre abilitățile care l-au ajutat ulterior să realizeze sutele de reportaje pe care le-a semnat în pre­sa națională. „O carte rezonează alt­fel la Iași decît în alt oraș. În cons­trucția cărții, unele texte au fost res­crise, astfel că, la final, am ajuns de la o carte de reportaje și să ajun­gem la una de literatură, chiar dacă m-am ferit mereu să spun că sînt scri­itor. Din carte lipsesc multe texte, cred că am reportaje mult mai bu­ne decît acestea”, a declarat Viorel Ili­șoi. Acesta le-a precizat studen­ți­lor că a tratat fiecare subiect din re­por­tajele selectate pentru a fi pu­bli­cate ca fiind unul sensibil, în­cer­­cînd să treacă dincolo de aparen­ța cotidiană, spunîndu-le celor pre­zenți să privească în profunzimea realității pentru a înțelege felul în care este ignorată umanitatea. „Ne-am învățat să privim prin eti­che­te, să nu-i vedem pe oamenii de lîn­gă noi, ci imagini.”

Înainte de lansarea cărții, stu­denții de la Jurnalism s-au întîlnit cu autorul în Sala Senatului UAIC, unde au purtat o discuție despre structura, documentarea și redac­ta­rea reportajelor, Viorel Ilișoi în­dem­nîndu-i pe aceștia să caute oriunde merg, fără prejudecăți, subiecte ca­re pot sta la rădăcina unui reportaj.

de Antonela Tănăselea

Articole similare:

Autor:

Sabina-Maria Nica

Colaborator al Opiniei Studențești, studentă în anul I la Catedra de Jurnalism și Științe ale Comunicării de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”.

Adaugă un comentariu

Opinia studențească este o revistă săptămînală de actualitate, reportaj şi atitudine studenţească, editată de studenţi ai Departamentului de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării de la Universitatea Alexandru „Ioan Cuza din Iași”. A fost înfiinţată în 1974 și continuă tradiția școlii de presă de la Iași.

Căutare

Back to Top