Arhiva va spune: la numărul 33 s-a oprit timpul

De pe scena Iașului, Subiectele săptămînii Niciun comentariu despre Arhiva va spune: la numărul 33 s-a oprit timpul 4

„Trăim, noi cei de la TVR Iași, muncim, visăm și ne mai supărăm în filmul din strada Lascăr Catargi, numărul 33. Între timp, robotul anunță sec: «reconfigurare traseu», dar singura noastră replică nu poate fi decît scrisul, imaginea sau cuvîntul rostit.” Asta au dovedit oamenii pe care meseriile i-au unit și i-au transformat în familia TVR Iași și vineri, 3 noiembrie, la începutul Caravanei Filmelor Documentare. Cuvintele moderatorului Liviu Tudorache au răsunat în sala în care televiziunea ieșeană și-a aniversat cel de-al 26-lea an de existență, asemeni unei tradiții care nu suportă vreo abatere.

Chiar dacă aniversarea a în­ce­put cu o zi înainte, pe 2 noiembrie, de la ora 18.00, cu un spectacol folclo­ric transformat într-o frăție a mu­zi­cii de acasă, din Cernăuți și din Chi­șinău, petrecerea de după, cu care pu­blicul ieșean s-a tot obișnuit, se proiectează acum. Are loc chiar în Sala Studio a TVR Iași și, de data aceasta, tematica sărbătorii este fil­mul documentar. Dresscode nu exis­tă însă pare că, încă de la răsfoitul programului și o primă lectură de prezentare a ecranizărilor, știi că nu trebuie să-ți lipsească interesul, cu­riozitatea și un depozit sufletesc în care să-ți înghesui uimirea. În pri­mele 20 de minute ai impresia că ai călătorit în timp. Nu simți că ești în sala unui studio, ci că ești la o cină festivă, unde familia mare a televiziunii locale s-a întrunit. Și nu în prezent, ci în „Making of TVR Iași 25”, realizat de Carmen Olaru, ca­re te poartă în toamna anului trecut. Identifici oamenii din sală pe ecran, le vezi emoțiile de-atunci, dublate de cele din prezent și faptul că sce­na desfășurării evenimentelor te poar­tă și la Chișinău și Cernăuți nu fac decît să-ți intensifice bucuria de-a fi martor la retrăirea unor astfel de momente.

Dacă programul zilei de vine­ri, selectat de către organizatori, are și proiecții precum „Provența, para­di­sul posibil”, un documentar reali­zat de către Andreea Știliuc, după o idee a poetului și dramaturgului ro­mân stabilit în Franța, Matei Viș­niec, care echivalează cu gura unui aer proas­păt; o mîngîiere a naturii în mij­locul oazei urbane în care te gă­seș­ti prins, celelalte documentare au să te arunce într-o altă extremă. Do­rința arzătoare de cunoaștere a ori­ginilor, durerea, suferința și îm­păcarea cu sinele sînt doar cîteva dintre temele comune pe care celelalte trei ecranizări le au. Pre­zen­tă­rii catastrofrei de la Ciurea, petre­cu­tă în 1916, atunci cînd au murit aproa­pe 1.000 de oameni în urma unui accident feroviar, împletită cu „Harta unui destin” a comandorului Alexandru Cătuneanu într-un documentar semnat de Oana La­zăr i se adaugă și „Katyn-ul românesc de la Fîntîna Albă”, un film reali­zat de către TVR Moldova și semnat de către Vasile Munteanu. O bu­cată dureroasă de istorie retrăită pe ecran și o colecție de aduceri-aminte ale martorilor sau ale rudelor celor morți atunci – nu au cum să nu te cutremure. Impasibil nu te lasă nici documentarul Violetei Gor­gos. Realizat de către TVR Iași și în par­teneriat cu OWH Studio Chiși­nău, „Expedițiile memoriei. Sibe­ria. Krasnoyarsk” nu doar că te trimite pe teren împreună cu echipa care-a făcut drumul în „Expedițiile me­mo­­riei”, ci te și fascinează atun­ci cînd o parte dintre istoricii și jur­naliștii care-au participat vin să-ți vorbească.

Ne-am pierdut în timp și ne-am găsit pe ecran

Aniversării standard de sîm­bă­tă, de la ora 16.00, din același loc, în care filmele documentare se în­trec din nou în povești și regizori, TVR adaugă sfîrșitului de săptă­mî­nă festiv și o serie matinală de în­tîlniri cu tineri regizori din Moldo­va, de pe ambele maluri ale Prutu­lui. O incursiune în lumea cinema­to­grafică așa cum este ea perce­pu­tă prin obiectivele liceenilor și stu­denților fie români, fie de la Chiși­nău taie în jumătate seria documen­tarelor aduse la Iași. „Agonia ul­ti­mului combinat de utilaj greu – For­tus”, „Enescu Experience”, „Nicu Ioniță, un supraviețuitor al Experi­mentului Pitești” și „Sus pe munte la Munșel” sînt precedate de o se­rie de filme de scurt metraj savu­roa­să. Teme precum vîrsta critică a adolescenței și obsesia imaginii, în favoarea bogățiilor sufletești sau re­constituiri istorice și interpretări lirice ale satului românesc sînt luc­ruri pe care n-ai fi crezut, poate, că un adolescent le poate exploata într-un film artistic.

Ce-o să te uimească însă o să fie chiar pasiunea pentru film spu­să într-un film – o să te regăsești într-o poveste în ramă a cinema­to­grafiei, în care Lucia Lupu, o tînă­ră din Republica Moldova, reușeș­te să aducă în atenția publicului ar­hi­vele de film și totul despre soarta lor care stă se se destrame.

O să te numeri, așadar, printre cei „Pierduți în timp” și-o să continui să zîmbești în sinea ta, imagi­nîndu-te peste ani, pe ecranul TVR Iași, într-un documentar scos la ivea­lă din arhivă, în care tu, ca spectator, le-ai fost alături atunci cînd s-a spus, a 26-a oară, „La mulți ani!”.

Articole similare:

Autor:

Aryna Creangă

Redactor-șef la „Opinia studențească”, studentă în anul al III-lea la Catedra de Jurnalism și Științe ale Comunicării de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“.

Adaugă un comentariu

Opinia studențească este o revistă săptămînală de actualitate, reportaj şi atitudine studenţească, editată de studenţi ai Departamentului de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării de la Universitatea Alexandru „Ioan Cuza din Iași”. A fost înfiinţată în 1974 și continuă tradiția școlii de presă de la Iași.

Căutare

Back to Top