Album în nuanțe de gri al unei copilării regale

De pe scena Iașului Niciun comentariu despre Album în nuanțe de gri al unei copilării regale 4
Album în nuanțe de gri al unei copilării regale

Ateneul din Iași a găzduit joi, 1 iunie, începînd cu ora 17.00, ver­nisajul expoziției „Regele Mihai – O copilărie fericită”, compusă din 40 de panouri fotografice. La des­chiderea expoziției au luat parte Andrei Cucu, fotograf al Cen­tru­lui de Memorie Vizuală a Municipiul Iași, Irina Dabija, directorul Pa­la­tu­lui Copiilor, prof. univ. dr. Bog­dan Maleon, directorul Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai E­mi­nescu” din Iași și Beatrice To­di­rea­nu, președintele Asociației „Ro­mâ­nia Culturală”.

Andrei Cucu a vorbit despre teh­nica fotografiilor care compun expoziția, temele principale fiind jocul și sportul. „Fotografiile în­fă­ți­sează o perioadă pe care noi o știm doar din cărțile de istorie, tran­s­mițînd naturalețe prin culorile alb și negru, care redau autenticita­tea acelor vremuri”, a explicat foto­gra­ful. Prof. univ. dr. Bogdan Male­on a povestit despre copilăria re­gelui Mihai, vegheată de regina Maria, care mărturisea într-un jurnal că era preocupată de aspectul fizic al copilului „pentru a fi iubit de supuși și pentru a ilustra per­fecțiunea țării nou – constituite”. De asemenea, acesta a explicat că numele regelui a fost ales simbo­lic, pentru a ilustra unitatea națio­nală. Profesorul a precizat că re­gele a avut o copilărie puternic influențată de momentele prin ca­re trecea țara în acea perioadă, a­mintind despre renunțarea la tron a regelui Carol al II-lea, tatăl său, copilul devenind suveran la nu­mai șapte ani. Tot într-un jurnal, este menționată replica copilului în mo­mentul cînd devine rege.
„Înțe­leg că sînt rege, voi fi cuminte. Dar pot să mă mai joc din cînd în cînd?”. Regele Carol al II-lea impune un nou sistem educațional, altul de­cît cel al învățării de acasă, militînd pentru egalitatea educațională, ast­fel că regele Mihai era tratat la fel ca ceilalți. „Fiind un copil regal, a fost victima unor experimente e­ducaționale, apoi a fost supus unui proces de maturizare forțată. Măr­turiile unor foști colegi arată că re­gele nu a fost niciodată premiant, făcea mari eforturi să obțină locul al doilea sau al treilea. A fost o per­sonalitate de anvergură me­di­e din punct de vedere intelectual, dar ca­re și-a înțeles rolul și me­ni­rea”, a explicat prof. univ. dr. Bog­dan Ma­leon.

Expoziția a fost organizată de A­sociația „România Culturală”, în par­teneriat cu Biblioteca Aca­de­miei Române, fiind prezentată pentru prima dată anul trecut, tot de 1 iu­nie, la Teatrul Național din Bu­cu­rești, fiind expusă apoi la Brașov și Tîr­goviște. Fotografiile fac par­te din colecția particulară a lui Iosif Ber­man, fotograful oficial al rege­lui Carol al II-lea.

de Antonela Tănăselea

Articole similare:

Autor:

Opinia Studențească

Revistă săptămînală de actualitate, reportaj și atitudine studențească, editată de studenți ai Departamentului de Jurnalism și Științe ale Comunicării de la Universitatea Alexandru „Ioan Cuza din Iași”.

Adaugă un comentariu

Opinia studențească este o revistă săptămînală de actualitate, reportaj şi atitudine studenţească, editată de studenţi ai Departamentului de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării de la Universitatea Alexandru „Ioan Cuza din Iași”. A fost înfiinţată în 1974 și continuă tradiția școlii de presă de la Iași.

Căutare

Back to Top