Weekendul simulărilor la Universitatea de Medicină

Academia de gardă Niciun comentariu despre Weekendul simulărilor la Universitatea de Medicină 6
Weekendul simulărilor la Universitatea de Medicină

La finalul săptămînii acesteia, U­niversitatea de Medicină și Farma­cie „Grigore T. Popa” (UMF) din Iași organizează simularea concursului de rezidențiat și cea de-a doua sesiune de simulare a examenului de admi­­tere.

Weekendul simulărilor de la UMF va începe sîmbătă, 6 mai, cu con­cursul de rezidențiat. Înscrieri­­le s-au încheiat la finalul să­p­tă­mî­ni­i trecute. Candidații au completat un formular de înscriere online și au a­chitat o taxă în valoare de 10 lei la se­diul Societății Studenților Me­di­ci­niști. Participanții vor pregăti cinci ca­pitole din Compendiul de spe­cia­lități medico – chirurgicale, reali­zat de prof. univ. dr. Victor Stoica și prof. univ. dr. Viorel Scripca­riu.

Simularea examenului de admi­­tere pentru elevii clasei a XII-a, dar și pentru alte persoane ce doresc să urmeze cursurile UMF, va avea loc duminică, 7 mai, începînd cu ora 10.00. Aceasta este cea de-a doua se­si­u­­ne din acest an, care a ajuns la edi­ția a V-a, iar numărul celor îns­cri­și este mai numeros decît cel din prima se­siune. „Înscrierile s-au în­che­iat lu­nea trecută. Sînt aproape 1.100 par­ti­ci­pan­ți, aproape dublu față de con­cur­­­sul din 11 martie, cînd au fost a­pro­ximativ 600 de înscriși”, a decla­rat Ivona Burduja, purtător de cuvînt al UMF.
Specializările pentru care se or­ganizează examenul sînt: me­di­ci­nă, asistență medicală generală, me­di­cină dentară, tehnică dentară, bi­o­in­ginerie medicală, farmacie, nu­tri­ți­e și dietetică și balneo – fiziokineto­te­rapie și recuperare. UMF a pus la dispoziția celor in­teresați și o pagi­nă web dedicată e­veni­men­tu­lui, unde sînt publicate a­nunțuri legate de desfășurarea exa­­menului.

Articole similare:

Autor:

Sabina-Maria Nica

Colaborator al Opiniei Studențești, studentă în anul I la Catedra de Jurnalism și Științe ale Comunicării de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”.

Adaugă un comentariu

Opinia studențească este o revistă săptămînală de actualitate, reportaj şi atitudine studenţească, editată de studenţi ai Departamentului de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării de la Universitatea Alexandru „Ioan Cuza din Iași”. A fost înfiinţată în 1974 și continuă tradiția școlii de presă de la Iași.

Căutare

Back to Top