Universitatea Tehnică vrea să construiască două centre de cercetare

Academia de gardă Niciun comentariu despre Universitatea Tehnică vrea să construiască două centre de cercetare 7
Universitatea Tehnică vrea să construiască două centre de cercetare

Două proiecte ale Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIAȘI) au fost numite cele mai bune din regiunea Nord-Est în urma unei etape de consultare a scrisorilor de intenție care vizau depunerea de proiecte spre finanțare pe Axa 1 în cadrul Programului Operațional Regional, dedicat entităților de transfer tehnologic. Acestea presupun construirea a două centre de cercetare avansată în domeniul Tehnologiei In­formației și Comunicației (TIC) și al textilelor. „S-a urmărit dezvoltarea strategiei de specializare inteligentă, finanțarea proiectelor care privesc domeniile ce au o masă critică de fir­me în regiune care să poată absorbi rezultatele cercetării, care au poten­țial de inovare și care se pot întreține singure fără sprijin guvernamental”, a declarat prof. univ. dr. ing. Carmen Loghin, prorector responsabil cu cercetarea, dezvoltarea și inovarea.

Din totalul de 36 de proiecte depuse, cel de cercetare avansată în do­meniul TIC al TUIAȘI a fost desemnat primul ca
importanță pentru fi­nanțare din toată regiunea. Repre­zen­tanții universității spun că acesta va funcționa ca o platformă de cola­borare între industrie și cercetătorii din instituțiile de învățămînt superior și va fi dezvoltat pe trei sectoare principale. Se are în vedere construi­rea unui High Performance Computing Center (HPC), care să apară la distanță și la care firmele care se ocu­pă, în principal, cu producția de software, să se poată conecta ori­cînd. În cadrul acestuia va mai funcționa și un „centru de pro­toti­pa­re rapidă”, pe secțiunea hard­ware. „Atît firmele, cît și cercetătorii din universitate, care au idei de soluții hard­ware, pot veni să le implemen­te­ze fi­zic, să le măsoare, să le certifice, să le patenteze, să depună pentru drep­turi de autor, astfel încît să transforme ideea într-un produs van­dabil. Prototipa­rea este un pas fără de care o idee nu se poate transforma decît foarte greu într-un produs”, a declarat dr. ing. Nicolae Lucanu, membru al echipei care a reali­zat scri­­soa­rea de intenție. Cel de-al trei­lea sector al acestui proiect va fun­c­țio­na sub for­ma unui centru de „smart sensing”, care se va ocupa de aplica­țiile cu noi tipuri de senzori. Centrul de cercetare în do­meniul textil, acesta a fost gîndit pe filiera de digital fashion, o compo­­nentă de IT aplicată domeniului.

După ce intenția dezvoltării acestor proiecte a fost validată de către Agenția pentru Dezvoltare Regio­nală (ADR), reprezentanții universi­tății au declarat că așteaptă lansarea competiției propriu-zise.

Articole similare:

Adaugă un comentariu

Opinia studențească este o revistă săptămînală de actualitate, reportaj şi atitudine studenţească, editată de studenţi ai Departamentului de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării de la Universitatea Alexandru „Ioan Cuza din Iași”. A fost înfiinţată în 1974 și continuă tradiția școlii de presă de la Iași.

Căutare

Back to Top