Universitatea Tehnică vrea să construiască două centre de cercetare

Academia de gardă Niciun comentariu despre Universitatea Tehnică vrea să construiască două centre de cercetare 11
Universitatea Tehnică vrea să construiască două centre de cercetare

Două proiecte ale Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIAȘI) au fost numite cele mai bune din regiunea Nord-Est în urma unei etape de consultare a scrisorilor de intenție care vizau depunerea de proiecte spre finanțare pe Axa 1 în cadrul Programului Operațional Regional, dedicat entităților de transfer tehnologic. Acestea presupun construirea a două centre de cercetare avansată în domeniul Tehnologiei In­formației și Comunicației (TIC) și al textilelor. „S-a urmărit dezvoltarea strategiei de specializare inteligentă, finanțarea proiectelor care privesc domeniile ce au o masă critică de fir­me în regiune care să poată absorbi rezultatele cercetării, care au poten­țial de inovare și care se pot întreține singure fără sprijin guvernamental”, a declarat prof. univ. dr. ing. Carmen Loghin, prorector responsabil cu cercetarea, dezvoltarea și inovarea.

Din totalul de 36 de proiecte depuse, cel de cercetare avansată în do­meniul TIC al TUIAȘI a fost desemnat primul ca
importanță pentru fi­nanțare din toată regiunea. Repre­zen­tanții universității spun că acesta va funcționa ca o platformă de cola­borare între industrie și cercetătorii din instituțiile de învățămînt superior și va fi dezvoltat pe trei sectoare principale. Se are în vedere construi­rea unui High Performance Computing Center (HPC), care să apară la distanță și la care firmele care se ocu­pă, în principal, cu producția de software, să se poată conecta ori­cînd. În cadrul acestuia va mai funcționa și un „centru de pro­toti­pa­re rapidă”, pe secțiunea hard­ware. „Atît firmele, cît și cercetătorii din universitate, care au idei de soluții hard­ware, pot veni să le implemen­te­ze fi­zic, să le măsoare, să le certifice, să le patenteze, să depună pentru drep­turi de autor, astfel încît să transforme ideea într-un produs van­dabil. Prototipa­rea este un pas fără de care o idee nu se poate transforma decît foarte greu într-un produs”, a declarat dr. ing. Nicolae Lucanu, membru al echipei care a reali­zat scri­­soa­rea de intenție. Cel de-al trei­lea sector al acestui proiect va fun­c­țio­na sub for­ma unui centru de „smart sensing”, care se va ocupa de aplica­țiile cu noi tipuri de senzori. Centrul de cercetare în do­meniul textil, acesta a fost gîndit pe filiera de digital fashion, o compo­­nentă de IT aplicată domeniului.

După ce intenția dezvoltării acestor proiecte a fost validată de către Agenția pentru Dezvoltare Regio­nală (ADR), reprezentanții universi­tății au declarat că așteaptă lansarea competiției propriu-zise.

Articole similare:

Adaugă un comentariu

Opinia studențească este o revistă săptămînală de actualitate, reportaj şi atitudine studenţească, editată de studenţi ai Departamentului de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării de la Universitatea Alexandru „Ioan Cuza din Iași”. A fost înfiinţată în 1974 și continuă tradiția școlii de presă de la Iași.

Căutare

Back to Top