Universitatea de Medicină și Farmacie din Iași a inaugurat Centrul de Limbi Moderne și Integrare Culturală

Academia de gardă Niciun comentariu despre Universitatea de Medicină și Farmacie din Iași a inaugurat Centrul de Limbi Moderne și Integrare Culturală 50
Universitatea de Medicină și Farmacie din Iași a inaugurat Centrul de Limbi Moderne și Integrare Culturală

Miercuri, 31 mai, a avut loc inaugurarea Centrului de Limbi Moderne și Integrare Culturală al Universității de Me­dicină și Farmacie „Grigore T. Popa” (UMF) din Iași. Festi­­vitatea de deschidere a avut loc la sediul centrului, Casa Milescu, o veche casă boierească renovată și mo­der­ni­za­­tă pentru desfășurarea noilor activități interculturale. „Tre­­buie să recunosc faptul că acest centru a fost un proiect de­marat cu ceva timp în urmă, unul interesant, la care univer­sitatea a participat nu numai material, ci și cu sufletul. Ast­fel realizăm două lucruri – obținem spații destinate u­nor activități didactice pentru universitate și redăm această im­portantă clădire patrimoniului orașului Iași”, a men­țio­nat prof. univ. dr. Viorel Scripcariu, rectorul UMF Iași. A­cesta a amintit și faptul că în Casa Milescu a fost a­dă­pos­tită de-a lungul timpului tipografia, catedra militară pen­tru studentele de la Medicină și că, în viitor, rolul ei va fi cel de a îmbina aspectele existente din trecut cu elemen­te­le moderne, care conferă niște condiții potrivite pentru des­fășurarea unui act didactic de înaltă calitate.

La festivitatea de inaugurare, reprezentanții UMF Iași au oferit diplome de excelență, în semn de mulțumire, per­soanelor care au susținut construirea centrului. Astfel, prin­tre cei premiați s-au numărat Mihai Chirica, primarul Ia­șului, conf. univ. dr. Claudia Dinu, responsabilă a Centru­­lui de Reușită Universitară, prof. univ. dr. Anca Coli­ba­ba, coordonatoarea activității didactice a disciplinei Limbi Mo­derne și Limba Română ca Limbă Străină, prof. univ. dr. Da­na Baran, coordonatoarea activității didactice a disci­pli­nei Istoria Medicinei, arhitectului Daniel Vișan și ingi­ne­rului Ioan Cordun.

Turul de vizitare al clădirii a fost urmat de discursu­ri ale reprezentanților studenților români și de trei scurte re­prezentanții teatrale ale studenților străini, în limba ro­mâ­nă, despre relația medic-pacient. În timpul sketchurilor co­mice, intitulate „Glottodrama”, studenții au împărțit ce­lor prezenți în public cărți de joc Dixit, care au trebuit, în mo­mentul proiecțiilor unor compilații de filmări ale stu­den­ților vorbind în diverse limbi străine, să fie corelate cu me­sajele video transmise. Evenimentul a fost încheiat cu o ma­să rotundă, pe tema „Strategii lingvistice și culturale în ma­nagementul universitar”.

Articole similare:

Autor:

Aryna Creangă

Redactor-șef la „Opinia studențească”, studentă în anul al III-lea la Catedra de Jurnalism și Științe ale Comunicării de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“.

Adaugă un comentariu

Opinia studențească este o revistă săptămînală de actualitate, reportaj şi atitudine studenţească, editată de studenţi ai Departamentului de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării de la Universitatea Alexandru „Ioan Cuza din Iași”. A fost înfiinţată în 1974 și continuă tradiția școlii de presă de la Iași.

Căutare

Back to Top