Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a ajuns la cea de-a 157-a aniversare

Academia de gardă Niciun comentariu despre Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a ajuns la cea de-a 157-a aniversare 12
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a ajuns la cea de-a 157-a aniversare

În cursul săptămînii acesteia săp­­tămîni, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a îm­­plinit 157 de ani de la înființare. Cu această ocazia, UAIC va organi­za, pe parcursul a mai multe zile, 53 de evenimente diferite, în cadrul fi­­ecărei facultăți. Acestea includ con­fe­rințe internaționale și na­țio­nale, a­teliere, sesiuni de co­mu­ni­că­ri, pre­legeri, schimburi de ex­pe­ri­ență și competiții sportive.

Ceremonia care va marca Zilele U­­niversității va fi, ca în fiecare an, „Di­­es Academicii”, și va avea loc joi, 26 octombrie, începînd cu ora 10­.00, în Aula Magna „Mihai Eminescu”. E­venimentul va include și o con­fe­rin­ță cu tema „Noi tendințe în do­me­niul informaticii. Științe u­ma­niste în vizorul informaticii. Ce va ur­ma?”, susținută de prof. univ. dr. Dan Cristea, membru corespondent al Academiei Române, și conf. univ. dr. Adrian Iftene, decan al Fa­cul­tă­ții de Informatică. „Anul acesta, universitatea își săr­­bătorește aniversarea invitând co­­munitatea academică, studenții și publicul general să serbeze 157 de ani de la ziua în care domnitorul A­­lexandru Ioan Cuza a inaugurat pri­ma universitate modernă a Ro­mâ­­niei. Evenimentele vor fi varia­te, de la analize amănunțite despre le­­gislația care guvernează internetul în România până la dezbateri des­­chise despre „Cum se naște o în­­trebare?” – fiecare dintre ac­ti­vi­tă­țile își propune să îmbogățească ex­periența studenților, dincolo de cur­­surile din amfiteatru”, a decla­rat prof. univ. dr. Mihaela Onofrei, or­­donator de credite al UAIC.

Printre evenimentele de anul a­ces­­ta sînt cîteva aflate la prima des­fă­­șurare. „Pentatlonul antic”, care va avea loc pe 24 octombrie, pe te­re­nul de lîngă Corpul D al u­ni­ver­si­­tății, reprezintă o activitate prac­ti­­­că, inspirată din antichitate, care con­­stă în cinci probe sportive, a că­ror cîștigător va primi, conform re­pre­­zentanților UAIC, „respect, ate­n­ție și cununa învingătorului”.

„Startup Europe Comes to U­ni­ver­­­sities” se va desfășura pe 26 oc­tom­brie și își propune să încuraje­­ze an­treprenoriatul în rîndul tineri­lor din universități. Evenimentul es­te par­te a rețelei de universități Star­­tup Europe, susținut de Co­mi­sia Eu­ropeană. Programul tuturor e­ve­ni­mentelor poate fi găsit pe site-ul UAIC.

Articole similare:

Autor:

Andreea Anton

Șef-departament „Opinia studențească” și studentă a Catedrei de Jurnalism și Științe ale Comunicării de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Adaugă un comentariu

Opinia studențească este o revistă săptămînală de actualitate, reportaj şi atitudine studenţească, editată de studenţi ai Departamentului de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării de la Universitatea Alexandru „Ioan Cuza din Iași”. A fost înfiinţată în 1974 și continuă tradiția școlii de presă de la Iași.

Căutare

Back to Top