UMF a sărbătorit 125 de ani de la nașterea lui Grigore T. Popa

Academia de gardă Niciun comentariu despre UMF a sărbătorit 125 de ani de la nașterea lui Grigore T. Popa 16
UMF a sărbătorit 125 de ani de la nașterea lui Grigore T. Popa

Cu ocazia comemorării a 125 de ani de la nașterea me­dicului Grigore T. Popa, Universitatea de Medicină și Far­macie din Iași (UMF), care poartă numele savantului, a organizat joi, 4 mai, o serie de evenimente, precum ver­nisajul expoziției documentare „Permanența Grigore T. Popa”, Conferința „Grigore T. Popa – Dragostea în inter­­belic” și lansarea cărții „Grigore T. Popa – Pericolul ne­is­prăviților”.

Conferința „Grigore T. Popa – Dragoste în interbe­lic” a fost susținută de dr. Richard Constantinescu care a prezentat publicului o serie de evenimente din familia me­­dicului și o parte dintre scrisorile pe care Grigore T. Po­­pa le-a scris soției sale, Florica Cernătescu Popa, în pe­ri­­­oada în care se afla în străinătate. Dr. Richard Con­stan­ti­­­nescu a menționat că scopul conferinței a fost acela de a prezenta ieșenilor și latura umană, de îndrăgostit, a sa­van­­­tului. Prezentarea scrisorilor a fost urmată de o înregi­stra­re video a uneia dintre strănepoatele savantului din An­glia, care a recitat un poem dedicat străbunicului său; po­em cu care tînăra a cîștigat o competiție națională de li­teratură din Marea Britanie.

La lansarea cărții „Grigore T. Popa – Pericolul ne­i­sprăviților”, printre invitații care au vorbit publicului des­pre carte s-au numărat prof. univ. dr. Viorel Scripca­riu, rectorul UMF, prof. univ. dr. Ostin C. Mungiu și scrii­to­rul Liviu Antonesei. „Nu există un mod mai potrivit de a sărbători acești 125 de ani de la nașterea medicului, cer­cetătorului și publicistului Grigore T. Popa, decît prin­tr-o astfel de carte dedicată marii sale personalități, pe care u­niversitatea noastră a ales-o ca simbol universitar. Măr­turisesc că am avut deja prilejul să răsfoiesc cartea, ca­re este a cincea dintr-o serie a dr. Richard Constantinescu des­pre viața, activitatea și opera savantului și vă a­si­gur că merită citită”, a precizat prof. univ. dr. Viorel Scripca­­riu, rectorul UMF.

La evenimente au fost invitate și rude ale savantului Grigore T. Popa, printre care și fiica acestuia, Marilena D’Albon, care, deși urma să participe la lansarea cărții, nu a mai putut fi prezentă din cauza unor probleme de să­nătate care au intervenit în cursul zilei.

Articole similare:

Autor:

Aryna Creangă

Redactor-șef la „Opinia studențească”, studentă în anul al III-lea la Catedra de Jurnalism și Științe ale Comunicării de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“.

Adaugă un comentariu

Opinia studențească este o revistă săptămînală de actualitate, reportaj şi atitudine studenţească, editată de studenţi ai Departamentului de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării de la Universitatea Alexandru „Ioan Cuza din Iași”. A fost înfiinţată în 1974 și continuă tradiția școlii de presă de la Iași.

Căutare

Back to Top