Trei premii pentru geologii de la Universitatea „Cuza”

Academia de gardă Niciun comentariu despre Trei premii pentru geologii de la Universitatea „Cuza” 5
Trei premii pentru geologii de la Universitatea „Cuza”

Opt studenţi ai Departamentului de Geologie de la U­niversitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (UAIC) au fost premiaţi la cea de-a XVIII-a ediție a „Simpozionului Na­țio­nal al Studenților Geologi” (SNSG), care a avut loc la U­ni­versitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca (UBB). E­ve­ni­mentul s-a desfăşurat în perioada 4-7 mai, în baza de prac­tică Baru Mare a UBB, în judeţul Hunedoara.

Cei opt studenţi ieşeni au participat cu cinci lucrări în­scrise la trei dintre cele cinci secţiuni ale simpozionului. E­chipa care a obţinut premiul I la secţiunea „Postere” a fost formată din Sergiu Loghin, masterand, Nicoleta Ţuţui şi Marian Turea, studenţi în anul al II-ea. Aceştia au fost co­ordonaţi de către prof. univ. dr. Crina Miclăuș și asist. dr. Anca Seserman.

Premiul al II-lea i-a revenit studentei Ana-Maria Pa­na­ite la secţiunea Cristalografie, Mineralogie Geochimie, Me­talogenie și Zăcăminte Metalifere, coordonată de către șef lucr. dr. Buzatu Andrei. Echipa formată din Alexandra Io­sob și Theodor Răucescu a obţinut premiul al III-lea la sec­ţiunea Postere, fiind coordonaţi de către prof univ. Mi­hai Șaramet și șef lucr. dr. Ciprian Chelariu. Toţi studenţii sînt înscrişi la Facultatea de Geografie şi Geologie al UAIC, spe­cializarea Inginerie Geologică. „Studenții de la Iași par­ti­cipă anual la acest eveniment. Eu, perso­nal, am mai parti­­cipat la cinci ediții, alți colegi au mai par­ticipat la cel pu­­țin o ediție, unii fiind la prima ex­pe­ri­en­ță de acest gen. De la an la an, numărul studenților par­ticipanți a crescut, așa cum a crescut calitatea lu­cră­ri­lor prezentate și, implicit, nu­mărul premiilor obținute”, a declarat Sergiu Loghin, mas­terand la Facultatea de Geo­­grafie şi Geologie al UAIC, spe­cializarea Inginerie Geologică, unul dintre ocupanţii lo­cu­lui I la simpozion.

Organizarea manifestație este asigurată în fiecare an de Departamentele de Geologie ale celor trei u­ni­ver­si­tă­ţi și de asociațiile studențești afiliate, precum American Ass­o­­ciation of Petroleum Geology (AAPG) și Society of Pe­tro­­leum Engineering (SPE).

Simpozionul are loc anual, prin rotaţie, la cele trei u­niversităţi din România care au de­par­­tamente de Geologie, UBB, UAIC şi Universitatea din Bu­cureşti, în acest an înscriindu-se aproximativ 74 de stu­den­ţi, cu cî­te 42 de lucrări.

Articole similare:

Autor:

Beatrice Juravle

Redactor şi şef de departament la „Opinia studențească”, studentă în anul al III-lea la Catedra de Jurnalism și Științe ale Comunicării de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“.

Adaugă un comentariu

Opinia studențească este o revistă săptămînală de actualitate, reportaj şi atitudine studenţească, editată de studenţi ai Departamentului de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării de la Universitatea Alexandru „Ioan Cuza din Iași”. A fost înfiinţată în 1974 și continuă tradiția școlii de presă de la Iași.

Căutare

Back to Top