Tainele creierului, traduse elevilor de profesorii de la Universitatea de Medicină

Academia de gardă Niciun comentariu despre Tainele creierului, traduse elevilor de profesorii de la Universitatea de Medicină 12
Tainele creierului, traduse elevilor de profesorii de la Universitatea de Medicină

În perioada 15-18 mai, la Universitatea de Me­dicină și Farmacie „Gr. T. Popa” din Iași (UMF), s-a desfășurat „Săptămîna creierului”. Cea de-a pa­tra ediție a proiectului a fost organizată în sediul Fa­­cultății de Farmacie de la UMF Iași, iar par­ti­ci­pan­ții au putut lua parte, în cele patru zile, în interva­­lul orar 09.00-17.00, la expoziții statice și dinamice, pre­zentări audio și video despre funcțiile cre­ie­ru­lui și la o serie de ateliere.

Proiectul este coordonat de asist. univ. Bog­dan Iliescu, medic neurochirurg și cadru didactic al UMF. „Evenimentul își propune promovarea ști­inței în rîndul elevilor. Se prezintă toate fe­no­me­nele care au loc la nivelul creierului în funcție de vîrsta publicului aflat în vizită și se adresează e­le­vilor cu vîrste cuprinse între 10 și 18 ani”, a decla­­rat Ivona Burduja, purtător de cuvînt al UMF. Pî­nă anul acesta, evenimentul era organizat în peri­­oada săptămîna „Școala altfel”, dar pentru că a­nul a­cesta data acestui program a trebuit sta­bi­li­tă de către unitățile de învățămînt în una dintre lunile noiembrie, martie, mai sau iunie, organizatorii au decis organizarea lui săptămîna trecută.

La ediția acesta a „Săptămînii cre­ie­ru­lui” au participat aproximativ 1.000 de elevi. A­nul acesta, elevii au putut lua parte la următoarele a­ctivități: „Creierul, un univers într-o nucă” – gale­­rie statică și dinamică, „Brainart” – galerie sta­ti­că, Atelier, „Bo­lile creierului” – galerie statică și di­namică, „Memoria și sistemele ei” – galerie, ate­li­er, „Sistemul vizual” – galerie, atelier, „Frica” – ga­lerie statică, atelier, „Muzica și creierului” – ga­lerie, „Tehnologiile creierului” – galerie.

La cea de-a treia ediție, organizată anul trecut, au avut loc o serie de conferințe susținute de că­tre conf. univ. Dr. Bogdan Iliescu, precum și ateli­e­rul „Brain Fitness”. De asemenea, în edițiile precedente, proiectul a însumat alte două evenimente, „De ce este creierul atît de «cool»” și „Creierul și muzica”, precum și un concurs de dezbateri la ca­re au putut participa și elevi.

Articole similare:

Adaugă un comentariu

Opinia studențească este o revistă săptămînală de actualitate, reportaj şi atitudine studenţească, editată de studenţi ai Departamentului de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării de la Universitatea Alexandru „Ioan Cuza din Iași”. A fost înfiinţată în 1974 și continuă tradiția școlii de presă de la Iași.

Căutare

Back to Top