Studenții Universității Tehnice vor putea primi diplome duble de anul viitor

Academia de gardă Niciun comentariu despre Studenții Universității Tehnice vor putea primi diplome duble de anul viitor 33
Studenții Universității Tehnice vor putea primi diplome duble de anul viitor

Începînd cu anul universitar 2017-20­18, studenții Universității Tehnice „Gheor­ghe Asachi” din Iași (TUIAȘI) vor putea primi la finalizarea studiilor diplome duble, în limbile română și fran­ceză. Acordul de colaborare cu In­stitutul Național de Științe Aplicate (IN­SA) a fost semnat luni, 29 mai, în Bu­­cu­rești, de către reprezentanții instituției de învățămînt superior. „Pentru a ob­ți­ne diploma, studentul trebuie să în­cea­pă cursurile într-un program de li­cen­ță, identificat ca fiind compatibil cu u­ni­ver­sitățile franceze INSA și să urmeze a­nul al III-lea în Franța. După absolvirea li­cen­ței, urmează masteratul obligatoriu tot la noi, la universitate, și într-unul din cei doi ani de masterat – de regulă în a­nul II, pentru a avea și dizertația fă­cu­tă în cotutelă – urmează la aceeași u­n­i­versitate programul de master. La fina­­lul acestui periplu academic, studentul are diplomă de licență și de master de la TUIASI – deci două diplome, plus o diplomă de inginer în grad de master de la universitatea INSA”, a declarat prof. univ. dr. ing. Irina Lungu, prorector res­ponsabil cu relațiile internaționale al TU­IASI. La nivelul tuturor progra­me­lor de studiu ale Universității Tehnice, atît de licență, cît și de master, există o com­patibilitate de 70% cu cele din grupul u­niversităților din cadrul INSA.

Pe lîngă modul în care studenții pot obține diploma dublă, în acord sînt sti­pulate criteriile care stau la baza mo­bi­lităților pentru studenți, cadre didacti­­ce și cercetători, dar și modul în care se vor derula doctoratele în cotutelă. „Te­ma trebuie agreată simultan de trei per­soane, cei doi conducători de docto­rat, unul de la noi, de la universitate, unul de la universitatea parteneră și doctorandul. După admiterea la doctorat, te­ma este făcută publică, iar pe parcursul ce­lor trei ani, doctorandul va participa în fiecare an la un stagiu de patru luni în Fran­ța”, a adăugat prof. univ. dr. ing. Irina Lun­­gu.

Studenții care doresc să obțină o di­plomă dublă trebuie să fie integraliști și să cunoască limbile franceză și en­gle­ză deoarece, dacă la nivel de licență, pro­gra­­­mele de studiu vor fi obligatoriu în limba franceză, la master există posibi­­litatea alegerii unui program în limba en­­gleză. „Ni s-a făcut cunoscut la sem­­narea acordului că sînt deja șapte stu­den­ți din grupurile INSA care și-au ma­nifestat dorința de a veni să studieze la o universitate din cadrul Alianței Ro­mâ­ne a Universităților Tehnice (ARUT) și s-au inițiat două doctorate în co­tu­te­lă”, a punctat prof. univ. dr. ing. Irina Lu­n­gu. La semnarea acordului au fost pre­zenți reprezentanți de la fiecare univer­­sitate membră ARUT, reprezentanți ai INSA, precum și ambasadorul Fran­ței, François Saint-Paul.

Articole similare:

Adaugă un comentariu

Opinia studențească este o revistă săptămînală de actualitate, reportaj şi atitudine studenţească, editată de studenţi ai Departamentului de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării de la Universitatea Alexandru „Ioan Cuza din Iași”. A fost înfiinţată în 1974 și continuă tradiția școlii de presă de la Iași.

Căutare

Back to Top