Securitatea europeană, pusă în discuție la Iași de reprezentanți ai NATO

Academia de gardă Niciun comentariu despre Securitatea europeană, pusă în discuție la Iași de reprezentanți ai NATO 18
Securitatea europeană, pusă în discuție la Iași de reprezentanți ai NATO

Vineri, 3 noiembrie, va avea loc la Iași conferința internațională „Provocări de securitate în Sud-Estul Europei”, organizată de Think tank-ul New Strategy Center, în par­te­neriat cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC), Universitatea Teh­ni­că „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) și De­partamentul Centenar al Primăriei Municipiului Iași.

Evenimentul se va desfășura în Aula UAIC, începînd cu ora 9.40 și va reuni oficiali ro­mâni și străini, precum și repre­zen­tanți ai mediului academic și non-guvernamental din țară și străinătate. Conferința va fi împărțită în două secțiuni. Prima, care va fi moderată de către Dan Dungaciu, membru al Consiliului Științific al New Strategy Center și prof. univ. dr. Gheorghe Iacob, prorector pentru programe de licenţă şi activităţi de formare a personalului didactic din învăţămîntul preuniversitar al UAIC, se va concentra pe vulnerabilitățile, dar și pe oportunitățile oferi­te de spațiul Sud-Est european pentru dezvoltarea unor domenii de interes. Cea de-a doua, moderată de prof. univ. dr. ing. Daniel Condurache, prorector responsabil cu infor­matizarea și comunicațiile digitale la TUIASI, și conf. univ. dr. Adrian Iftene, decan al Facultății de Informatică de la UAIC, pune în discuție securitatea cibernetică, preocupa­re actuală atît a mediului academic, la ins­ti­tuțiile de profil, dar și a celui antreprenorial, pentru companiile din domeniul IT. Lucră­ri­le conferinței vor fi traduse simultan în engleză și română.

„Acest eveniment are o importanță foarte mare deoarece, în primul rînd, se referă la un moment istoric important, și, în al doilea rînd, pentru că problema securității statelor în general, dar mai ales a celor din estul Europei, s-a acutizat după crizele din Georgia, din 2008, și Ucraina, în 2014. Faptul că a­ceastă conferință se desfășoară la Iași nu este întîmplătoare, fiind subliniată astfel do­rin­ța noastră, a ieșenilor, de a ne aduce con­tri­buția la rezolvarea acestor probleme”, a declarat prof. univ. dr. Gheorghe Iacob, pro­rector pen­tru programe de licenţă şi activităţi de formare a personalului didactic din învăţămîn­tul preuniversitar al UAIC.

Printre invitații conferinței se numără Abi­gail Rupp, adjuncta Șefului Misiunii, Amba­sa­da SUA în România, Laura G. Brent, Cyber Defence Officer, Emerging Security Challenges Division, NATO, Gabriel Dinu, șef-departament în cadrul Centrului Național Cyberint, Serviciul Român de Informații și mulți alții. Va avea loc și vernisajul unei ex­poziții de fotografie și documente de arhivă, în Sala Pașilor Pierduți, intitulat „100 de ani de parteneria militat între România și Statele Unite ale Americii și contribuția Crucii Roșii în Primul Război Mondial”.

Articole similare:

Autor:

Andreea Anton

Șef-departament „Opinia studențească” și studentă a Catedrei de Jurnalism și Științe ale Comunicării de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Adaugă un comentariu

Opinia studențească este o revistă săptămînală de actualitate, reportaj şi atitudine studenţească, editată de studenţi ai Departamentului de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării de la Universitatea Alexandru „Ioan Cuza din Iași”. A fost înfiinţată în 1974 și continuă tradiția școlii de presă de la Iași.

Căutare

Back to Top