Studenţii de la Universitatea Tehnică au propus soluţii pentru întinerirea campusului

Academia de gardă Niciun comentariu despre Studenţii de la Universitatea Tehnică au propus soluţii pentru întinerirea campusului 9
Studenţii de la Universitatea Tehnică au propus soluţii pentru întinerirea campusului

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI), împreună cu Fundaţia Co­mu­ni­tară Iaşi (FCI), au hotărît săptămîna trecută pro­iec­tul cîştigător al concursului de revitalizare ur­ba­­nă. Acesta aparţine studentei Mihaela Sîrbu, pen­­­tru planul intitulat „Joc, Sport şi Socializare” ca­re a reuşit să obţină 342 de puncte dintr-un to­tal de 350. Proiectul a constat în propuneri de re­vi­­talizare a unor spații, care să vizeze construi­rea u­nor zone, special amenajate în campusul stu­den­ţesc „Tudor Vladimirescu”, în care studenţii să poa­tă practica diverse sporturi, jocuri, dar şi să se poa­tă relaxa. Deşi vor fi implementate patru din ce­le opt care au fost în finală, doar cel de pe lo­cul în­tîi va putea să realizeze proiectul folosindu-se de su­ma de 10.000 de lei.

Pentru concursul desfăşurat în perioada 31 mar­tie – 5 mai 2017, cele opt echipe au propus idei ori­ginale prin care spaţiile Campusul studențesc „Tu­dor Vladimirescu”, care nu sînt valorizate, să poa­tă să fie din nou utile şi estetice. Concursul a a­vut două etape: prima, care a avut loc de pe data de 31 martie pînă pe 28 aprilie, cînd echipele au de­pus online schițele, desenele tehnice, piese teh­ni­ce, secțiuni și amplasare în zonă, cît și re­pre­zen­tări 3D, iar a doua, pe 28 aprilie – 5 mai, pe­rioa­dă în care s-a stabilit cîştigătorul. „Noi vom avea o dis­cuţie cu cei de pe primele patru locuri şi am stabilit că vom pune în practică proiectul cîştigător folosind cîteva idei şi a celor de pe următoarele lo­curi; cam 15% vom folosi şi de la ei. Ne-au plă­cut foarte mult cîteva idei şi am hotărît că va merge bine să le îmbinăm. Ei au fost de acord să colabo­reze şi dorim ca pînă începe noul an universitar să le şi punem în practică”, a declarat ing. Bogdan Bu­deanu, director al Direcției de Servicii Stu­den­țeș­ti al TUIASI.

Acesta a mai menţionat că proiectele au înde­plinit şapte criterii, printre care să aducă schim­bă­ri pe termen lung şi o îmbunătăţire vizibilă spa­ţiu­lui neutilizat din campus, să motiveze pentru ce anume solicită finanţare, să enumere beneficiarii, să prezinte cît mai original şi clar proiectul, să ai­bă un plan concret de aplicare a lui și să aibă un nu­măr de persoane implicate în implementare. Fie­care obiectiv a fost evaluat cu note la 1 la 5, de către un juriu format din doi antreprenori, un ar­hitect, un reprezentant al Primăriei Municipiului Iași, doi reprezentanți ai TUIASI și unul al FCI. Du­pă validarea cîștigătorului, echipele vor avea la dis­poziție patru luni pentru a implementa pro­iec­tul final, pînă în prima zi a lunii septembrie.

Articole similare:

Autor:

Beatrice Juravle

Redactor şi şef de departament la „Opinia studențească”, studentă în anul al III-lea la Catedra de Jurnalism și Științe ale Comunicării de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“.

Adaugă un comentariu

Opinia studențească este o revistă săptămînală de actualitate, reportaj şi atitudine studenţească, editată de studenţi ai Departamentului de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării de la Universitatea Alexandru „Ioan Cuza din Iași”. A fost înfiinţată în 1974 și continuă tradiția școlii de presă de la Iași.

Căutare

Back to Top