Studenții de la „Cuza” primesc în aprilie bursele pe două luni

Academia de gardă Niciun comentariu despre Studenții de la „Cuza” primesc în aprilie bursele pe două luni 43
Studenții de la „Cuza” primesc în aprilie bursele pe două luni

La Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) bursele stu­dențești pentru lunile februarie și martie nu vor fi virate în ultima săp­tămînă a lunii acesteia, așa cum se întîmpla pînă în prezent. Re­pre­zen­tații universității au anunțat că acestea vor fi transferate în conturile stu­denților pînă pe data de 14 aprilie, ca urmare a faptului că Senatul U­ni­versității va aproba noile sume și noul regulament de acordare a bur­se­lor abia joi, 30 martie, în cadrul unei ședințe. Tot în aceeași zi, înce­pînd cu ora 14.00, se vor afișa la secretariatele facultăților listele cu stu­den­ții bursieri. În acest context, studenții care locuiesc în căminele u­ni­ver­si­tății pot plăti cazarea aferentă lunii aprilie pînă pe 28 aprilie, fără să su­porte penalități.

Studenții care observă nereguli în ceea ce privește calcularea pun­cta­jului vor depune o contestație scrisă, în cel mult 24 de ore, urmînd ca a doua zi, acestea să fie analizate și rezolvate. De asemenea, tot în același in­terval, studenții care obțin o altă bursă la o altă facultate sînt nevoiți să anunțe acest aspect la secretariatul facultății la care sînt înscriși. La fi­nal, listele definitive vor fi trimise către compartimentul burse din cadrul Di­rec­ției Servicii Sociale Studențești, urmînd ca apoi să se efectueze plă­ți­le. „Trebuie să menționăm că nu este vorba de nicio întîrziere în ceea ce privește acordarea burselor. Noi am respectat programul, am urmărit de­ciziile Ministerului Educației Naționale, am stabilit noile cuantumuri și, după ședința din Senat, studenții universității vor primi bursele pe ce­le două luni”, a declarat prof. univ. dr. Mihaela Onofrei, ordonator de credite al UAIC.

Beneficiarii care pînă acum nu au mai obținut nicio bursă sau nu li s-au mai efectuat alte plăți de către universitate, trebuie să depună la se­cretariat o copie a IBAN-ului (n. red. număr unic de identificare al con­tului bancar). Contul trebuie să fie deschis la una dintre ur­mă­toa­re­le bănci: BRD – Groupe Société Générale, Raiffeisen Bank, Banca Co­mer­cială Română, Alpha Bank, Bancpost, ING, Banca Transilvania sau Pi­rae­­us Bank.

UAIC a stabilit, pe baza Ordinului de Ministru nr. 3392/2017, ca va­loarea minimă a bursei să fie de 580 de lei. Astfel, vor fi acordate stu­den­ților care îndeplinesc criteriile impuse burse sociale în valoare de 580 de lei, burse de studiu parțiale tot în valoare de 580 de lei, burse de stu­diu integrale care ajung pînă la 630 de lei și burse de merit care se ri­di­că pînă la suma de 730 de lei. Pe lîngă acestea, universitatea va a­cor­da și burse de performanță de 1.000 de lei. Totodată și bursele docto­­ranzilor vor fi mărite cu 400 de lei.

Articole similare:

Autor:

Ionuț Teoderașcu

Prefer să fac ultimele editări la un reportaj atunci cînd lângă mine ies vibrînd aburii dintr-o ceașcă de ceai negru. Mi-aș dori să trăiesc, cel puțin pentru o zi, într-o lume veche: cu stilou și foaie, cu scrisori, cu întîlniri neplanificate și fără tehnologie, dar deocamdată, viața ne fugărește de la un text la altul, gadgeturile ne ajută, apoi ne stresează și scrisorile sosesc online. La un moment dat, cer pauză din toată această agitație și îmi fac ceaiul despre care vorbeam, unul negru care îmi dă energie și-mi lasă ochii deschiși.

Adaugă un comentariu

Opinia studențească este o revistă săptămînală de actualitate, reportaj şi atitudine studenţească, editată de studenţi ai Departamentului de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării de la Universitatea Alexandru „Ioan Cuza din Iași”. A fost înfiinţată în 1974 și continuă tradiția școlii de presă de la Iași.

Căutare

Back to Top