„Revoluțiile – o arheologie a schimbării”, în atenția cercetătorilor

Academia de gardă Niciun comentariu despre „Revoluțiile – o arheologie a schimbării”, în atenția cercetătorilor 23
„Revoluțiile – o arheologie a schimbării”, în atenția cercetătorilor

În perioada 26 – 27 mai, în cadrul Departamentului de Cercetare Interdisciplinar – Domeniul Socio-Uman al Uni­versității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) va fi organizată conferința internațională intitulată „Perspectives in the humanities and social sciences : Hinting at interdisciplinarity”. Aflată la cea de-a IV-a edi­ție, conferința va avea tema „Revoluțiile – o arheologie a schimbării”.

Conferințele plenare vor avea loc în Sala Senatului a Corpului A al UAIC și vor fi desfășurate după urmă­to­rul program: vineri, 26 mai, vor avea loc conferințele pre­zentate de către conf. univ. dr. Adrian Niculescu, de la Facultatea de Științe Politice, Școala Națională de Științe Politice și Administrative din București și de că­tre acad. pr. prof. Wilhelm Dancă, de la Facultatea de Teo­lo­gie Romano-Catolică a Universității din București. Tot vineri va avea loc, în Sala Ferdinand, și un workshop cu tema „The Digital sublime: the myth of cyberspace re­volutions”. În cea de-a doua zi, sîmbătă, 27 mai, a treia conferință va fi prezentată de către prof. univ. dr. Vasile I­șan, de la Facultatea de Economie și Admini­s­trarea Afacerilor a UAIC. Lucrările înscrise sînt în total 119, organizate în 18 secțiuni, și aparțin unui nu­măr de 139 de participanți din țări precum România, Republica Moldova, Turcia, Polonia sau Elveția. „Organizarea unui astfel de eveniment urmărește, printre al­tele, atragerea viitorilor absolvenți și a tinerilor cerce­tă­tori într-un cadru de dezbatere care să-i îndrume către dez­voltarea lor profesională, în vederea unei cît mai bune inserții pe o piață a muncii din ce în ce mai com­pe­titivă”, a menționat cercetătorul Emanuel Grosu, unul dintre organizatorii conferinței.

Partenerii academici ai Departamentului de Cerce­tare Interdisciplinară în organizarea acestui eveniment sînt: Institutul Francez din Iași, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine a Universității de Stat din Moldova, Chișinău, Facultățile de Litere, Filosofie și Științe Social-Politice și Istorie ale UAIC și Facultatea de Filologie a Universității „Alecu Russo” din Bălți. De asemenea, parteneri ai evenimentului sînt și Primăria Muni­ci­piului Iași, cît și Rodotex Advertising și Flarom. Din comitetul de organizare fac parte și cercetătorii Anca-Diana Bibiri, Camelia Grădinaru, Andreea Mironescu, Roxana Patraș și Emanuel Grosu.

Articole similare:

Autor:

Aryna Creangă

Redactor-șef la „Opinia studențească”, studentă în anul al III-lea la Catedra de Jurnalism și Științe ale Comunicării de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“.

Adaugă un comentariu

Opinia studențească este o revistă săptămînală de actualitate, reportaj şi atitudine studenţească, editată de studenţi ai Departamentului de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării de la Universitatea Alexandru „Ioan Cuza din Iași”. A fost înfiinţată în 1974 și continuă tradiția școlii de presă de la Iași.

Căutare

Back to Top