Primele cursuri ale bobocilor de la Universitatea „Cuza”

Academia de gardă Niciun comentariu despre Primele cursuri ale bobocilor de la Universitatea „Cuza” 7
Primele cursuri ale bobocilor de la Universitatea „Cuza”

Universitatea „Alexandru Ioan Cu­za” din Iași (UAIC) a organizat pentru al șaselea an consecutiv evenimentul „Bu­n venit la UAIC!”. Acesta s-a des­fă­șurat în perioada 1-3 octombrie, iar fes­tivitatea de deschidere a anului u­ni­ver­­­sitar a avut loc luni, 2 octombrie, o­ra 10.00, în Aula Magna „Mihai E­mi­nes­­­cu”.

Timp de trei zile, în fața Corpului A, a fost amplasat un punct de informare, de unde studenții din anul I și-au luat ma­pa de bun-venit, s-au putut înscrie în asociațiile și ligile studențești și s-au în­tîlnit cu reprezentații instituțiilor de cul­tură din Iași. De asemenea, bobocii au putut participa la tururi ghidate la Mu­zeul Universității, din 30 în 30 de mi­nute, la Biblioteca Centrală U­ni­ver­si­tară „Mihai Eminescu” din Iași (BCU) și la British Council, dar și la un tur al o­rașului, unde ghizi au fost studenți ai Fa­cultății de Geografie și Geologie de la UAIC. Departamentul de Servicii pen­tru Studenți și Absolvenți au organi­­zat, în fiecare zi, Workshop-ul „Start în stu­denție”, unde s-a discutat despre că­utarea informațiilor necesare unui stu­dent, oportunități și cum să creezi și să men­ții o rețea de contacte profesionale.

„Știm că trecerea de la liceu la facu­­l­tate este un salt foarte mare, un salt în ca­re tinerii au nevoie de sprijin, de orien­­tare și de informații corecte. Ne-am do­rit ca bobocii, indiferent de facultatea la care au fost admiși, să conștientizeze fap­tul că au intrat într-o familie mai ma­re, cea a UAIC, și că acest lucru le va aduce un plus de valoare în ex­pe­ri­en­ța lor de student, datorită o­por­tu­ni­tă­ților de învățare și practică pe care doar o universitate relevantă la nivel in­ter­na­țio­nal o poate oferi”, au precizat or­ganizatorii evenimentului. Anul a­ces­ta s-a organizat pentru al treilea an con­se­cu­tiv și programul de mentorat pentru boboci. Activitatea s-a des­fă­șu­rat du­mi­nic­ă, la ora 17.00, la fiecare fac­ultate de la UAIC, iar mentori au fost studenții din anii mai mari. Tot du­minică, începînd cu ora 19.00, a avut loc și un concert susținut de formația „Vi­ța de Vie”, pe Esplanada Corpului B.

Articole similare:

Adaugă un comentariu

Opinia studențească este o revistă săptămînală de actualitate, reportaj şi atitudine studenţească, editată de studenţi ai Departamentului de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării de la Universitatea Alexandru „Ioan Cuza din Iași”. A fost înfiinţată în 1974 și continuă tradiția școlii de presă de la Iași.

Căutare

Back to Top