Peste 2.700 de locuri de cazare, pe timp de vară, pentru studenții ieșeni

Academia de gardă, Subiectele săptămînii Niciun comentariu despre Peste 2.700 de locuri de cazare, pe timp de vară, pentru studenții ieșeni 81
Peste 2.700 de locuri de cazare, pe timp de vară, pentru studenții ieșeni

Universitățile ieșene vor pune la dispoziția stu­denților în perioada verii peste 2.700 de lo­cu­ri pentru cazare, prețurile pentru ocuparea a­ces­tora variind de la o instituție de învățămînt superior la alta. Dacă la Universitatea Tehnică „Gheorghe A­sa­chi” din Iași (TUIAȘI) tarifele de cazare în că­mi­ne­le din Campusul „Tudor Vladimirescu” cresc în p­e­­rioada vacanței cu un leu față de cele de anul tre­cut, reprezentații Universității de Științe Agrico­le și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iași (USAMV) au anunțat că prețurile vor fi de două ori mai mari decît în timpul anului universi­­tar. La celelalte trei universități din Iași însă pre­țurile rămîn la fel ca cele de vara trecută.

Universitatea de Medicină și Farmacie „Gri­go­re T. Popa” din Iași (UMF) va deschide un că­min cu o capacitate de cazare de aproximativ 300 de lo­cu­ri. Astfel, în funcție de căminul care va fi ales pre­țul va oscila între 140 de lei și 350 de lei pe lună. „În cămin pot locui studenții din anii termi­­nali, în­să studenții din anii I-V trebuie să prezin­te o a­de­ve­rință din care să reiasă că efectuează pra­ctica de vară în Iași, altfel nu pot locui în că­min”, a de­cla­­rat Ivona Burduja, purtătorul de cuvînt al UMF. Aceasta a mai menționat că locurile de ca­za­re sînt destina­te doar studenților universității.

La Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași vor putea fi locuite în timpul vacanței trei că­mine, Căminul C11, cu o capacitate de 304 lo­cu­ri, Căminul C13, care are 463 de locuri, și Căminul C3, cu 417 locuri. Tarifele nu diferă față de cele de va­ra trecută, astfel că un student va plăti 10 lei pe zi, dacă va locui în căminele C13 și C11, și 20 de lei pe zi, dacă va fi cazat în căminul C3.

USAMV va oferi locuri într-unul dintre cele pa­tru cămine, pe care le vor putea ocupa doar stu­den­ții universității. „Pe timp de vară, tinerii nu pri­mesc subvenții de la minister pentru cazarea în că­mine și, astfel, prețurile vor fi duble. Ele variază în­tre 262 și 302 lei”, a declarat prof. univ. dr. Vasile Sto­leru, prorector cu activități sociale, stu­den­țe­ști și relații cu alumni.

Singurul cămin de la Universitatea Na­țio­na­lă de Arte „George Enescu” (UNAGE), care are o ca­pacitate de 250 de locuri, va fi deschis și pe peri­oa­da verii, iar studenții care doresc cazare vor trebui să achite cîte 10 lei pe zi. Aceștia trebuie să facă o cerere prin care să menționeze perioada în care vor să locuiască în cămin, pentru a fi aprobată de con­ducerea universității, dacă solicitanții nu au res­tan­țe la plata căminului.
TUIAȘI va asigura cazarea studenților în că­mi­nele T19 și T13, de 440, respectiv 323 de locuri. Pe lîngă cele două cămine, la Universitatea Tehnică ră­mîn întotdeauna deschise căminele T16, T7, T18, T20 și T21, însă acestea sînt destinate doar docto­­ranzilor și studenților cu cele mai mari medii.

Pen­tru căminele T19 și T13, prețul se ridică la nouă lei pe zi, iar pentru studenții care stau în căminele mai noi, tariful creș­te la 12 lei pe zi. Tinerii care vin de la alte u­ni­ver­sități și cer cazare pe timp de vară în Campusul „Tu­dor Vla­di­mi­res­cu” vor fi nevoiți să plătească 15 lei pe zi pentru fiecare loc.

Articole similare:

Autor:

Ionuț Teoderașcu

Prefer să fac ultimele editări la un reportaj atunci cînd lângă mine ies vibrînd aburii dintr-o ceașcă de ceai negru. Mi-aș dori să trăiesc, cel puțin pentru o zi, într-o lume veche: cu stilou și foaie, cu scrisori, cu întîlniri neplanificate și fără tehnologie, dar deocamdată, viața ne fugărește de la un text la altul, gadgeturile ne ajută, apoi ne stresează și scrisorile sosesc online. La un moment dat, cer pauză din toată această agitație și îmi fac ceaiul despre care vorbeam, unul negru care îmi dă energie și-mi lasă ochii deschiși.

Adaugă un comentariu

Opinia studențească este o revistă săptămînală de actualitate, reportaj şi atitudine studenţească, editată de studenţi ai Departamentului de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării de la Universitatea Alexandru „Ioan Cuza din Iași”. A fost înfiinţată în 1974 și continuă tradiția școlii de presă de la Iași.

Căutare

Back to Top