Noutățile din cercetările doctoranzilor, prezentate la Politehnică

Academia de gardă Niciun comentariu despre Noutățile din cercetările doctoranzilor, prezentate la Politehnică 9
Noutățile din cercetările doctoranzilor, prezentate la Politehnică

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) or­ga­ni­zează în perioada 29 – 30 mai „Conferința Școlilor Doctorale”. În ca­drul evenimentului, studenții doctoranzi de la TUIASI își vor putea pre­zen­ta rezultatele cercetărilor proprii și vor putea schimba idei pe baza acesto­­ra.

Lucrările, care au putut fi redactate fie în limba română, fie în lim­ba engleză, au putut fi depuse pînă pe 24 aprilie, urmînd ca selecția fi­na­lă să se facă luni, pe 22 mai. În prima zi, în deschiderea conferinței, pe 29 mai, vor fi prezentate șapte lucrări în Aula Universităţii Tehnice „Gheor­­ghe Asachi” din Iaşi. În cea de a doua zi, pe 30 mai, la Rectoratul TUIASI, activitatea va continua cu încă un număr de aproximativ 80 de pre­zen­tări. „Este prima ediție a acestei conferințe și sperăm să fie un succes și să o mai organizăm și în anii următori. Vrem să încurajăm interdiscipli­­na­ritatea, ne-am propus ca prin acest eveniment să aducem la un loc stu­denții pa­sionați de ceea ce fac. Conferința, pe lîngă prezentările pro­priu-zise, a fost gîndită cu scopul de socializare între doctoranzi, mai a­les că pot participa ca spectatori și studenți de la oricare altă universi­ta­te”, a declarat prof. univ. dr. ing.

Liviu Goraș, director CSUD și pre­șe­din­te al Comisiei de evaluare a lucrărilor.
Unele dintre lucrările prezentate de către studenții doctoranzi vor pu­tea fi publicate în Buletinul Institutului Politehnic din Iași. Din cadrul co­misiei face parte, ca președinte de onoare, prof. univ. dr. ing. Dan Caș­ca­val, rectorul TUIASI, alături de comitetul științific format din directo­rii școlilor doctorale al fiecărei facultăți de la TUIASI.

De Elena Tanasă

Articole similare:

Autor:

Opinia Studențească

Revistă săptămînală de actualitate, reportaj și atitudine studențească, editată de studenți ai Departamentului de Jurnalism și Științe ale Comunicării de la Universitatea Alexandru „Ioan Cuza din Iași”.

Adaugă un comentariu

Opinia studențească este o revistă săptămînală de actualitate, reportaj şi atitudine studenţească, editată de studenţi ai Departamentului de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării de la Universitatea Alexandru „Ioan Cuza din Iași”. A fost înfiinţată în 1974 și continuă tradiția școlii de presă de la Iași.

Căutare

Back to Top