Medicina și Artele au stabilit valoarea burselor mărite

Academia de gardă Niciun comentariu despre Medicina și Artele au stabilit valoarea burselor mărite 17
Medicina și Artele au stabilit valoarea burselor mărite

Universitatea Naţională de Ar­te „George Enescu” din Iaşi (U­N­A­GE) și Universitatea de Medicină şi Far­ma­­­­cie „Grigore T. Popa” din Iaşi (UMF) au stabilit cuantumurile bur­­selor care vor fi oferite în acest se­mes­­­­tru.

La UNAGE acestea au fost a­pro­bate miercuri, 22 martie, în şe­din­ţa de Senat şi urmează să fie afişate în această săptămînă pe site-ul u­ni­­versităţii. Bursele sociale vor a­jun­ge la suma de 578 de lei, aceasta re­pre­­zentînd, conform noului ordin 3­­3­9­­6/2017, suma minimă obligatorie, stabilită de către Ministerul E­du­­ca­ţi­ei Naţionale (MEN). Stu­den­ţi­i care vor lua bursă de merit vor pri­mi su­ma de 635 de lei, iar bur­se­le de per­for­manţă ştiinţifică vor a­junge la su­ma de 700 de lei.Fiecare facultate va decide de la ce notă va acorda bur­se­le de merit stu­denților. „Bursele pen­tru stu­den­ţii care provin din me­diul rural, dar şi bursele doctorale au un alt regim şi nu s-au discutat în ca­drul acestei şe­dinţe. Aceasta a a­vut loc numai pen­­tru cele de la licenţă şi maste­rat. În acest an, bursele, la noi, nu se vor putea cumula”, a decla­rat prof. univ. dr. Doru Albu, pre­şe­din­tele Senatului UNAGE.

La UMF, cuantumurile bur­se­lor au fost stabilite săptămîna trecută, mar­­ți, 21 martie, în cadrul Con­si­liu­­­lui de Administrație. Astfel, stu­den­ţii care se vor încadra în criteriile sta­bilite pentru a lua bursă so­ci­a­lă vor pri­mi suma de 578 de lei, stu­denţii ca­re vor lua bursă de me­rit vor pri­mi suma de 680 de lei, iar bur­­sa de per­formanţă va fi de 1.000 de lei. A­cest cuantum va fi prezentat săp­tă­mî­na viitoare în şedinţa de Se­nat şi tot atunci se va stabili dacă va fi a­probat. Listele cu studenţii bursieri vor fi afişate pe data de 31 martie, iar su­mele vor intra, cumulate pe martie şi februarie, începînd cu data de 15 aprilie.

Articole similare:

Autor:

Beatrice Juravle

Redactor şi şef de departament la „Opinia studențească”, studentă în anul al III-lea la Catedra de Jurnalism și Științe ale Comunicării de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“.

Adaugă un comentariu

Opinia studențească este o revistă săptămînală de actualitate, reportaj şi atitudine studenţească, editată de studenţi ai Departamentului de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării de la Universitatea Alexandru „Ioan Cuza din Iași”. A fost înfiinţată în 1974 și continuă tradiția școlii de presă de la Iași.

Căutare

Back to Top