La 157 de ani, Universitatea „Cuza” și-a premiat studenții, profesorii și cercetătorii

Academia de gardă Niciun comentariu despre La 157 de ani, Universitatea „Cuza” și-a premiat studenții, profesorii și cercetătorii 7
La 157 de ani, Universitatea „Cuza” și-a premiat studenții, profesorii și cercetătorii

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a organizat joi, 26 octombrie, începînd cu ora 10.00, în Aula Magna „Mihi Eminescu”, ceremonia „Dies Academici”, cu ocazia împlinirii a 157 de ani de la fondarea instituției. În cadrul ceremoniei a avut loc conferința „Noi tendințe în domeniul informaticii. Științe umaniste în vizorul informaticii”, s-au decernat titlul de „Professor Emeritus” unor cadre didactice din universitate și bursa „Sfîntul Dumitru”, iar profesorii cu cele mai bune rezultate în activitatea de cercetare în anul 2016 au fost premiați.

Ceremonia a fost deschisă de prof. univ. dr. Mihaela Onofrei, ordonator de credite al UAIC, care a făcut o paralelă între începuturile univer­si­tății și starea ei din prezent, subliniind că a­ceas­ta are nevoie de inovare pentru a păstra con­tinuitatea și pentru a evita blocajele declanșate de transmiterea rapidă a mesajelor. „Dacă-i pri­vim în ochi pe studenții din Aulă și din sălile de curs, înțelegem că ei accelerează schimbarea”, a spus prof. univ. dr. Mihaela Onofrei. Prof. univ. dr. Gabriel Iancu, președintele Senatului UAIC, a vorbit despre momentele dificile ale univer­si­tă­ții, evocînd vremurile în care aceasta avea doar șapte profesori și o sută de studenți, menționînd și anul 1880, cînd în țara noastră a fost admisă prima femeie la facultate, înaintea Germaniei. Despre istoria UAIC au mai vorbit Mihai Chirica, primarul Municipiului Iași, Maricel Popa, președintele Consiliului Județean, Genoveva Far­caș, inspector școlar general.

Conferința susținută de prof. univ. dr. Dan Cristea, membru al Academiei Române, și de conf. univ. dr. Adrian Iftene, decan al Facultății de Informatică, a avut în vedere faptul că știin­țe­le umaniste au nevoie de cele digitale și invers, ca să se asigure „legătura dintre trecut și vii­tor”. Prof. univ. dr. Dan Cristea a prezentat proiecte despre crearea unei cărți electronice care să ofe­re cititorului detalii despre locurile din carte sau despre relațiile dintre personaje. De asemenea, a amintit de proiectul „COROLA”, prin care se pun bazele unui vocabular reprezentativ al limbii române contemporane, proiect ce va fi finali­zat la finalul acestui an. Prof. univ. dr. Adrian Iftene a vorbit despre cum viața cotidiană va fi tot mai mult axată pe digitalizare, prin apariția unor tehnologii ce pot fi controlate prin gesturi, privire sau prin recunoașterea vorbirii.

În partea a doua a ceremoniei, zece studenți ai Facultății de Litere care provin din medii sociale defavorizate, dar cu rezultate bune, au pri­mit cîte un laptop in partea unei firme ieșene. Opt profesori au primit distincția de Professor Eme­ri­tus, patru fiind de la Facultatea de Mate­ma­ti­că, trei de la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor (FEEA), iar unul de la Facultatea de Fizică, iar pentru rezultatele în activitatea de cercetare au fost premiați 12 profesori. Și studenții au fost premiați, la cea de-a șaptea ediție a bursei „Sfîntul Dumitru” înscriindu-se opt candidați. Cîștigătorul premiului de 400 de euro a fost Ovidiu Avădanei, student în anul al II-lea la Facultatea de Matematică, care anul trecut a obținut medalia de aur la Concursul In­ter­național SEEMOUS.

Profesorul Louis G. Pol, Doctor
Honoris Causa al UAIC

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a acordat titlul de Doctor Honoris Causa profesorului Louis G. Pol, din Statele Unite ale Americii, care a colaborat cu instituția de învă­ță­mînt superior din Iași mai bine de 25 de ani. Festivitatea de înmînare a acestui titlu a avut loc pe 27 septembrie, de la ora 12.00, în Sala Senat a universității. Profesorul Louis G. Pol este de­can al Facultății de Administrarea Afacerilor la Universitatea Nebraska din Omaha, profesor de marketing și deținător al titlului onorific John Becker.
Conducerea Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a decis acordarea acestui titlu datorită colaborării intense dintre profesorul american și profesorii universității ieșene, care dateză din 1991.

Astfel, Louis G. Pol i-a ajutat pe studenții de la UAIC să acceseze diferite programe de studiu din SUA, a participat la diferite proiecte de cerce­tare, unele dintre ele avînd drept subiect situația economică și socială a României. După decer­na­rea premiului, în cadrul discursului, profesorul a vorbit de relațiile foarte bune pe care le-a avut în permanență cu universitatea ieșeană, afirmînd că se simte „ca într-o familie”. Profesorul ameri­can a subliniat apropierea pe care o simte față de Iași, amintind chiar că un student român a locuit vreme de opt luni la el acasă, alături de fiul și soția sa, student care s-a întors mai apoi și la studiile de master.
Aria de expertiză a profesorului Louis G. Pol este sociologia, pe care însă a îmbinat-o, în decursul carierei sale, cu marketingul, demografia, statistica aplicată, dar și cu metodologiile de cercetare.

Comisia care a semnat acordarea titlului de Doctor Honoris Causa a fost condusă de prof. univ. dr. Mihaela Onofrei, prorector și ordonator de credite la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”. De asemenea, din comisie au făcut parte prof. univ. dr. Dinu Airinei, decan al Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor (FEAA) la UAIC, prof. univ. dr. Dumitru Oprea, profesor la FEAA, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, rector al Academiei de Studii Economice din Bucu­rești, dar și prof. univ. dr. Petru Stefea, decan al Facultății de Econimie și Administrarea Afaceri­lor de la Universitatea de Vest din Timișoara.

de Andrei Mihai
de Antonela Tănăselea

Articole similare:

Autor:

Opinia Studențească

Revistă săptămînală de actualitate, reportaj și atitudine studențească, editată de studenți ai Departamentului de Jurnalism și Științe ale Comunicării de la Universitatea Alexandru „Ioan Cuza din Iași”.

Adaugă un comentariu

Opinia studențească este o revistă săptămînală de actualitate, reportaj şi atitudine studenţească, editată de studenţi ai Departamentului de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării de la Universitatea Alexandru „Ioan Cuza din Iași”. A fost înfiinţată în 1974 și continuă tradiția școlii de presă de la Iași.

Căutare

Back to Top