Iașul, printre obiectivele francofonilor

Academia de gardă Niciun comentariu despre Iașul, printre obiectivele francofonilor 3
Iașul, printre obiectivele francofonilor

Institutul Francez din Iași organizează sîm­bă­­­tă, 28 octombrie, cea de-a 13-a ediție a con­cur­­su­lui de fotografie „Fotomaraton’17”. Com­pe­tiția es­te îm­părțită în două categorii, atît pentru par­ti­ci­pan­ții cu vîrsta peste 14 ani, cît și pen­tru co­piii cu vîr­sta sub 14 ani, data limită pî­nă la care aceș­tia se pot înscrie fiind vineri, 27 octombrie, ora 18.00. „Te­mele concursului le vor fi comunicate par­­ti­ci­pan­ți­lor în ziua concur­sului – acestea vor im­plica, în ma­re, viața ur­ba­nă a cetății ieșene. Festivitatea de pre­miere și ex­poziția celor mai bun­e fotografii din com­pe­ti­ție vor avea loc în lu­na decembrie, cu o­ca­zia fes­tivităților dedicate îm­plinirii a 25 de ani de ac­țiune culturală, e­du­ca­tivă și de cooperare fran­­ceză în Iași, prin interme­diul Institutului Fran­­cez”, a menționat Cristina Iliescu, organiza­toarea „Fotomaraton’17”. A­ceasta a mai a­dă­u­gat că anul acesta organizarea con­cursului s-a a­xat atît pe simplificarea regulamentului, cît și pe inte­gra­rea celor două categorii de vîrste.

Toți concurenții trebuie să se pre­zin­te la Insti­­tutul Francez în ziua competiției, în­tre 08.30 și 10.00, avînd cartea de identitate și a­­paratul de fo­tografiat, împreună cu un card de me­morie formatat, fără nicio altă imagine în­re­gis­trată. A­pa­ra­tele vor fi setate pentru a indica data și ora e­xac­tă, pentru ca apoi să fie transferate, în ordine, con­form temelor anunțate, organizatorilor. Pentru fi­ecare temă, participanții trebuie să aleagă o sin­gu­ră fotografie, iar niciuna dintre acestea nu trebu­ie să poarte semnătura concurentului. Pînă în pre­zent, la „Fotomaraton’17” s-au înscris 25 de persoane.

Articole similare:

Autor:

Aryna Creangă

Redactor-șef la „Opinia studențească”, studentă în anul al III-lea la Catedra de Jurnalism și Științe ale Comunicării de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“.

Adaugă un comentariu

Opinia studențească este o revistă săptămînală de actualitate, reportaj şi atitudine studenţească, editată de studenţi ai Departamentului de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării de la Universitatea Alexandru „Ioan Cuza din Iași”. A fost înfiinţată în 1974 și continuă tradiția școlii de presă de la Iași.

Căutare

Back to Top