Dumitru Prunariu va conferenţia la Academia Româna din Iași

Academia de gardă Niciun comentariu despre Dumitru Prunariu va conferenţia la Academia Româna din Iași 14
Dumitru Prunariu va conferenţia la Academia Româna din Iași

Academia Română Filiala Iaşi va organiza luni, 22 mai, ora 12.00 con­fe­rinţa „Exploararea spaţiului cosmic – În­cotro?”. Conferința susţinută de că­­tre general-locotenent (r) Dumi­tru-Do­rin Prunariu, membru de o­noa­re al A­cademiei, va avea loc în A­­ula Academiei Române, Filiala Ia­şi, şi va fi deschisă publicului larg. „Această conferinţă face parte din­­tr-o serie pe care noi am numit-o «Pre­legerile Academiei Române», ca­re a fost iniţiată de către academici­a­nul Viorel Barbu, atunci cînd era pre­şe­dintele Filialei din Iaşi. De­venind preşedinte după el, am ur­mat acest o­bicei de a invita oameni din do­me­niul ştiinţei, culturii şi artei”, a de­clarat academicianul Bogdan C. Si­­mionescu.

Acesta a mai menţionat că prin­tre cei care au mai susținut conferinte, se nu­mă­ră fostul preşedinte E­mil Constanti­­nescu, care îşi va mai lan­sa o carte în toamnă, la Iaşi, precum și scriitorul Ni­colae Da­b­ija.
Următoarea conferinţă or­ga­ni­za­tă de către Academia Română Filia­­la Iaşi va avea loc pe data de 7 iu­ni­e şi îl va avea ca invitat de onoare pe a­ca­demicianul Răzvan Theodores­cu, ca­re va susuţine o prelegere despre ro­­mâni, la graniţa dintre Orient şi Oc­­cident. Aceasta va fi urmată de o lan­sare de cartă, la Palas, dar şi de o altă conferinţă, pe data de 8 iunie, ca­re va fi susţinută de către a­ca­de­mi­ci­anul Eugen Simion, pre­şe­dinte al A­cademiei Române în peri­oada 19­98­-2005.

Dumitru-Dorin Pru­na­riu este mem­bru de onoare al Academiei Ro­mâ­ne și pri­­­mul cosmonaut ro­mân ca­­re a zburat în spațiu, în anul 1981, ca participant la misiunea Soiuz 40, din cadrul programului spațial „In­­tercosmos.

Articole similare:

Autor:

Beatrice Juravle

Redactor şi şef de departament la „Opinia studențească”, studentă în anul al III-lea la Catedra de Jurnalism și Științe ale Comunicării de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“.

Adaugă un comentariu

Opinia studențească este o revistă săptămînală de actualitate, reportaj şi atitudine studenţească, editată de studenţi ai Departamentului de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării de la Universitatea Alexandru „Ioan Cuza din Iași”. A fost înfiinţată în 1974 și continuă tradiția școlii de presă de la Iași.

Căutare

Back to Top