„Cuza” oferă cîte 40.000 de lei pentru proiectele tinerilor cercetătorilor

Academia de gardă Niciun comentariu despre „Cuza” oferă cîte 40.000 de lei pentru proiectele tinerilor cercetătorilor 3
„Cuza” oferă cîte 40.000 de lei pentru proiectele tinerilor cercetătorilor

Universitatea „Alexandru Ioan Cu­­za” din Iași (UAIC) a lansat pe 9 o­c­tombrie competiția de acordare a gran­­turilor în valoare de 40.000 de lei fiecare pentru proiecte propuse de tinerii cercetători ai instituției. Par­­ti­ci­panții trebuie să aibă pînă în 35 de ani, să dețină un titlu științific de doc­tor și să aibă un contract de mun­­că va­­lid pe o perioadă de minimum trei ani, semnat cu UAIC. „An­­terior, UAIC a acordat un număr de 20-25 de granturi, fiecare cu o valoa­re de 20.000 de lei, la jumătate față de cea oferită a­cum. De data aceasta, u­ni­versitatea va sprijini 10-12 pro­iec­te, dar de 40.000 de lei”, a declarat prof. univ. dr. Mihaela Onofrei, ordonator de credite al UAIC.

Dosarul de concurs poate fi de­pus pînă pe 27 octombrie, în format fizic și electronic, la Departamentul de Cer­cetare Științifică și Managementul Pr­oiectelor de Cercetare. Acesta tre­bu­­ie să includă cererea de înscriere în con­curs, propunerea de proiect și de­­clarația pe proprie răspundere a can­­didatului în ceea ce privește con­se­cințele neîndeplinirii cerințelor pro­iec­tului, care pot fi descărcate de pe si­te-ul universității, www.uaic.ro, și CV-ul candidatului în format Euro­pass. Cercetătorii care au mai be­ne­fi­­­ciat de un grant de la universitate la o competiție anterioară, nu mai pot par­­ticipa la o nouă competiție. Suma gran­tului vizează salariile persona­lu­lui, achiziționare de echipamente și deplasările la conferințele importante ce țin de subiectul proiectului pro­pus.
În perioada 6 – 17 noiembrie 2017, proiectele vor fi analizate de o co­mi­si­e formată dintr-un președinte și pa­­tru membrii, comisie aprobată în pre­­alabil de Consiliul de Administrație al UAIC.

Primele rezultate vor fi a­fi­șa­te pe site-ul universității pe data de 20 no­iem­brie, urmînd ca apoi să ai­bă loc pe­rioada de depunere a con­tes­ta­ți­i­lor. Candidații care nu vor ob­ține minimum 80 de puncte din to­talul de 100 de puncte vor fi des­ca­li­fi­­cați. Rezultatele finale vor fi publicate după șap­te zile, iar de pe 1 ianu­­arie 2018, pro­iectele vor putea să fie pu­se în a­pli­care. Dacă nu vor fi înde­pli­ni­t­e ce­rin­țele minime de per­for­man­ță, de­ținătorul proiectului este o­­bligat să re­turneze întreaga sumă.

Articole similare:

Autor:

Ionuț Teoderașcu

Prefer să fac ultimele editări la un reportaj atunci cînd lângă mine ies vibrînd aburii dintr-o ceașcă de ceai negru. Mi-aș dori să trăiesc, cel puțin pentru o zi, într-o lume veche: cu stilou și foaie, cu scrisori, cu întîlniri neplanificate și fără tehnologie, dar deocamdată, viața ne fugărește de la un text la altul, gadgeturile ne ajută, apoi ne stresează și scrisorile sosesc online. La un moment dat, cer pauză din toată această agitație și îmi fac ceaiul despre care vorbeam, unul negru care îmi dă energie și-mi lasă ochii deschiși.

Adaugă un comentariu

Opinia studențească este o revistă săptămînală de actualitate, reportaj şi atitudine studenţească, editată de studenţi ai Departamentului de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării de la Universitatea Alexandru „Ioan Cuza din Iași”. A fost înfiinţată în 1974 și continuă tradiția școlii de presă de la Iași.

Căutare

Back to Top