Chipul lui Gheorghe Asachi, realizat din 3.000 de studenți

Academia de gardă Niciun comentariu despre Chipul lui Gheorghe Asachi, realizat din 3.000 de studenți 6

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIAȘI) a inaugurat săptămîna trecută un nou amfiteatru, aflat în Corpul T, clădirea Rectoratului. Evenimentul s-a desfășurat miercuri, 15 noiembrie, festivitatea avînd loc de la ora 12.00. Inaugurarea a avut loc în ca­drul manifestărilor Zilelor Univer­sității Tehnice, iar reamenajarea am­fiteatrului s-a realizat pe baza unui proiect al studenților de la Faculta­tea de Arhitectură „G. M. Canta­cu­zino” de la TUIASI.

Amfiteatrul, finalizat doar cu cî­teva zile înainte de inaugurare, are o capacitate de 130 de locuri și este fostul amfiteatru T3, iar pentru re­fa­cerea lui au fost necesare patru luni. „Amfiteatrul a devenit, astfel, unul modern și impresionat ca design, putînd fi un reper al recu­noaș­terii abilităților tehnice și artistice ale studenților noștri. Proiectul a fost adaptat din mers pentru a deveni eficient în simplitate și utili­tate, dar și impresionat în sim­bo­lis­tică. De altfel, ideile se vor pune în discuițe sub privirile unui Gheor­ghe Asachi simbolizat inspirat pe peretele de fundal al sălii, priviri care cred că ne vor transmite din nou că avem nevoie de încredere, curaj, coerență și unitate în mediul universitar pentru a le transpune din dorință în realitate”, a precizat prof. univ. dr. ing. Dan Cașcaval, rectorul TUIAȘI.

Ing. Bogdan Budeanu, directo­rul Direcției Servicii Studențești, a oferit o parte dintre specificațiile teh­nice ale proiectului, precizînd că în spatele amfiteatrului a fost construit chipul fondatorului universi­tă­ții, Gheorghe Asachi, din 3.000 de statuete, fiecare cu dimensiunea de nouă centimetri, decupate din ple­xi­glas, vopsite și lipite manual pe ghips cartonat comandat special din Anglia, care ajută și la îmbunătățirea acusticii sălii de curs.
Noul amfiteatru al universități a găzduit și dezbaterile ședințelor lucrative din cadrul Consiliului Na­țional al Rectorilor (CNR), care s-a desfășurat în perioada 17 – 19 no­iembrie. Amfiteatrul a fost inaugurat oficial de către prof. univ. dr. ing. Dan Cașcaval, prof. univ. dr. ing. Irina Lungu, prorector TUIASI, prof. univ. dr. Marcel Istrate, pro­rec­tor TUIASI, ing. Bogdan Budea­nu, împreună cu Andreea Movilă, arhitect și profesor asociat la TUIASI, cea care a propus și modificarea amfiteatrului.

Sursa foto: tuiasi.ro

Articole similare:

Autor:

Andrei Mihai

Secretar de redacție la Opinia studențească, student în anul al II-lea la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” , secția Teologie Didactică de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Adaugă un comentariu

Opinia studențească este o revistă săptămînală de actualitate, reportaj şi atitudine studenţească, editată de studenţi ai Departamentului de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării de la Universitatea Alexandru „Ioan Cuza din Iași”. A fost înfiinţată în 1974 și continuă tradiția școlii de presă de la Iași.

Căutare

Back to Top