Burse oferite pentru studierea Holocaustului

Academia de gardă Niciun comentariu despre Burse oferite pentru studierea Holocaustului 27
Burse oferite pentru studierea Holocaustului

Ambasada Statelor Unite în Ro­mânia oferă 25 de burse elevilor și stu­denților cu cetățenie română, in­teresați de istoria Holocaustului și de tematica drepturilor omului, prin programul „Elie Wiesel Study To­ur”. Acesta este organizat în par­te­neriat cu American Councils for In­ternational Education și Institutul Na­țional pentru Studierea Holoca­­ustului din România.

Pentru a se putea înscrie, ti­ne­rii trebuie să aibă vîrsta cuprinsă în­tre 18 și 25 de ani și cunoștințe medii de limba engleză. „Ne-am propus ca prin această vizită de studiu, să le o­ferim participanților posibilitatea de a înțelege mai bine anumite lecții foar­te importante ale istoriei, cu pre­cădere cele care vin din zona Ho­lo­caustului și a regimurilor totali­ta­re. Acesta este unul dintre motivele pen­tru care vizita de studiu va cu­prin­de atît înțelegerea unor e­ve­ni­men­­­te prin prisma vizitării unor lo­curi, cît și discuții cu persoane ca­re au vaste cunoștințe în acest domeniu sau, poate, unele dintre ele ca­re chiar au experimentat anumite în­tîm­plări de acest gen, în anii tre­cuți”, a declarat Eliza Chirilă, re­pre­zentant național al American Cou­n­cils for International Education Ro­mânia.

Cele 25 de burse acoperă integral costurile participării la Elie Wi­­esel Study Tour, care va avea loc în perioada 21-27 iulie. În cadrul pro­gramului, cei înscriși vor putea vi­zi­­ta, însoțiți de un profesor de specia­­litate, pe parcursul celor șase zile, Me­morialul Victimelor Co­mu­nis­mu­­lui și al Rezistenței, Casa me­mo­rială Elie Wiesel, Muzeul Aus­­chwitz B și Cartierul Evreiesc Kazimierz din Cracovia, Polonia. La sfîrșitul a­cestuia, participanții vor trebui să re­dacteze un articol sau să organi­ze­ze diverse activități la școala unde în­va­ță prin care să facă cunoscute in­formațiile pe care le-au aflat.

Înscrierile se fac online, pînă pe data de 11 iunie, pe site­-ul w­w­w­ame­ricancouncils.ro. Doritorii vor fi selectați în funcție de aplicația lor și a unui interviu în limba engleză. Pro­iectul se află la prima ediție.

Articole similare:

Adaugă un comentariu

Opinia studențească este o revistă săptămînală de actualitate, reportaj şi atitudine studenţească, editată de studenţi ai Departamentului de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării de la Universitatea Alexandru „Ioan Cuza din Iași”. A fost înfiinţată în 1974 și continuă tradiția școlii de presă de la Iași.

Căutare

Back to Top