Burse în afara țării pentru masteranzii și doctoranzii mediciniști

Academia de gardă Niciun comentariu despre Burse în afara țării pentru masteranzii și doctoranzii mediciniști 7

Doctoranzii Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași (UMF) pot aplica, pînă pe 18 ia­nuarie, pentru una dintre cele 12 burse oferite de către programul IC-3i International și pentru bursele oferite de către Guvernul Francez. Acestea din urmă sînt destinate nu numai doctoranzilor universității, ci și masteran­zi­lor, termenul pînă la care studenții pot trimite candidaturile lor fiind data de 28 februarie.

Cele două categorii de aplicanți trebuie să aibă na­țio­nalitatea română, să cunoască limba franceză la nivel intermediar, minimum B1, mobilitățile avînd o durată de 10 luni, pentru master, și de 4 luni consecutive în maximum 3 ani, pentru doctoranzi. Referitor la finanțarea pe care Guvernul Francez o va aloca studenților români care vor ob­ține locurile puse la dispoziția lor, aceasta va fi de 615 eu­ro pe lună pentru programele de masterat și de 1015 euro pe lună pentru programele de doctorat. Aceștia vor beneficia și de sprijin pentru cheltuielile de înscriere în uni­ver­si­tăți, de sprijin pentru securitatea socială franceză, de acces prioritar la rezidențele universitare. De asemenea, fie­că­rui student bursier i se va pune la dispoziție suma de 700 de euro pentru achiziționarea de material pedagogic.

În ceea ce privește bursele oferite de către IC-3i International, aceștia așteaptă candidaturile doctoranzilor pe adresa training.institut-curie.org/ic3iphd, sînt în nu­măr de 18 și se vor desfășura axînd cercetările stu­den­ților pe subiectele principale pe care Curie’s Institute le rea­lizează, în colaborare cu departamentul acestuia de traducere.

Articole similare:

Autor:

Aryna Creangă

Redactor-șef la „Opinia studențească”, studentă în anul al III-lea la Catedra de Jurnalism și Științe ale Comunicării de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“.

Adaugă un comentariu

Opinia studențească este o revistă săptămînală de actualitate, reportaj şi atitudine studenţească, editată de studenţi ai Departamentului de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării de la Universitatea Alexandru „Ioan Cuza din Iași”. A fost înfiinţată în 1974 și continuă tradiția școlii de presă de la Iași.

Căutare

Back to Top