Biblioteca Centrală Universitară așteaptă publicațiile restante în luna fără amendă

Academia de gardă Niciun comentariu despre Biblioteca Centrală Universitară așteaptă publicațiile restante în luna fără amendă 11

Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” din Iași (BCU) oferă șansa tuturor categoriilor de utilizatori să returneze publicațiile împrumutate și nereturnate la timp, fără achitarea taxei de întîrziere, în perioada 15 noiembrie – 15 decembrie. Intervalul ales a fost numit de către organizatori „Luna fără amen­dă pentru publicațiile nerestituite la timp” și, anul acesta, este a doua oară cînd această inițiativă este pu­să în practică.

„Ne adresăm acelora care au în­tîrziat, din varii motive, restituirea unor publicații și, apoi, văzînd amen­da pe care ar avea-o de plătit, au re­nunțat să mai restituie cărțile respec­tive. Nu mai trec prin bibliotecă pen­tru că au împrumutul blocat, fiind privați de această sursă utilă de informare. Totodată, cărțile noastre nu mai sînt în depozit, ele fiind totuși cău­tate de alți cititori. Interesul nos­tru primordial este acela de a oferi celor interesați informațiile și publi­cațiile dorite”, a menționat Camelia Boca, șef de Serviciu al Relațiilor cu Publicul și Împrumut Interbibliotecar al BCU Iași. Aceasta a mai adă­ugat și că această inițiativă a amintit multor persoane de publi­ca­țiile pe care le aveau împrumutate cu ani în urmă și pe care le-au ui­tat în bibliotecile personale.

Publicațiile returnate de către u­tilizatori trebuie să fie în bune con­diții și trebuie predate la punctul bibliotecar de la care, inițial, au fost împrumutate, iar cărțile pierdute sau distruse necesită înlocuirea exemplarelor cu unele identice. Pînă în prezent, conform reprezen­tan­ți­lor BCU, peste 30 de cadre didactice universitare au restituit exemplarele întîrziate, unele dintre ele prezentîndu-se la punctele biblio­te­care cu peste zece publicații. În ceea ce privește studenții, cei prezenți au fost mai puțin de 20, numărul cel mai mare de publicații întîrziate deți­nut de către o singură persoană fiind trei. După data de 1 ianuarie 2018, regula­mentul BCU va reveni la normal, iar cititorii care vor depăși termenul de îm­prumut vor fi, din nou, amen­dați.

Articole similare:

Autor:

Aryna Creangă

Redactor-șef la „Opinia studențească”, studentă în anul al III-lea la Catedra de Jurnalism și Științe ale Comunicării de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“.

Adaugă un comentariu

Opinia studențească este o revistă săptămînală de actualitate, reportaj şi atitudine studenţească, editată de studenţi ai Departamentului de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării de la Universitatea Alexandru „Ioan Cuza din Iași”. A fost înfiinţată în 1974 și continuă tradiția școlii de presă de la Iași.

Căutare

Back to Top