60 de ani de activitate studențească

Academia de gardă Niciun comentariu despre 60 de ani de activitate studențească 5
60 de ani de activitate studențească

Studenții ieșeni au votat noul lo­go al Casei de Cultură a Stu­den­ți­lor, care va fi folosit de către instituție în perioda desfășurării evenimen­te­lor dedicate celor 60 de ani de la inau­gu­rarea clădirii din Fundație.
Noua imagine a instituției a fost aleasă dintre cele 14 propuneri ale stu­denților ieșeni, câștigător fiind lo­go-ul realizat de Adrian-Mihai An­drei, student la Facultatea de Me­canică din cadrul Universității Teh­nice „Gheorghe Asachi“ Iași. A­ces­ta a obținut 286 like-uri la concursul care s-a desfășurat pe Facebook, la dis­tanță foarte mare față de imaginea de pe locul al II-lea, care a fost votată de 100 de persoane, iar lo­go-ul de pe poziția a III-a a obținut 48 de like-uri.

La concursul de idei realizat de Casa de Cultură a Studenților Iași s-au înscris șapte studenți, care au pro­pus un total de 14 identități vi­zu­ale. Votul s-a încheiat pe 5 octombrie la miezul nopții, publicul fiind cel ca­re a ales noul logo.

„Mă consider amator în domeniul Logo Design-ului. Pentru mi­ne acest concurs a reprezentat oportu­­nitatea de a crea ceva pentru Casa de Cultură a Studenților și impli­cit pentru orașul în care studiez și în ca­re vin întotdeauna cu mare drag, Ia­șul“, a declarat Mihai-Adrian Andrei.

Studentul a primit drept premiu o invitație pentru două persoane, va­labilă la toate spectacolele organizate în Sala Gaudeamus a Casei de Cultură a Studenților până în da­ta de 1 octombrie 2018, dar și o dis­tincție pentru identitatea vizuală, ca­re va fi acordată în cadrul Galei CCS60. Creația studentului de la Fa­cultatea de Mecanică va fi folosită pe toate materialele promoționale din perioada evenimentelor dedicate ce­lor 60 de ani de la deschiderea Ca­sei de Cultură a Studenților.

Cu câteva zile înainte de a­nun­ța­rea cîștigătorului din cadrul con­cur­­sului inițiat de CCS, în cadrul u­nei conferințe de presă la care au fost prezenți reprezentanții trupe­lor și cluburilor din cadrul Casei stu­den­ților, s-a anunțat și perioada de recrutare pentru noii membri, care vor primi de anul acesta și elevi de li­ceu. Astfel, tinerii ieșeni au o­ca­zia să se înscrie fie în una dintre trupe­­le de dans, pot învăța mai mult des­pre muzica jazz și își pot arăta și cul­tiva aptitudinile muzicale, își pot a­răta talentul scriitoricesc la Cenaclul literar sau pe cel jurnalistic. Peri­oa­da oficială de înscrieri în cadrul tru­pelor din Casa de Cultură a Stu­den­ților a fost stabilită între 1 și 15 oc­tom­­brie, coordonatorii acestora men­ționând însă că se vor mai ac­cep­­ta membri și în următoarele lu­ni. De asemenea, Teatrul Stu­den­țesc Ludic organizează preselecții în Sala Studio a Teatrului Ludic a CCS, între orele 18.00-20.00, în perioada 4-27 octombrie.

Articole similare:

Autor:

Andrei Mihai

Secretar de redacție la Opinia studențească, student în anul al II-lea la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” , secția Teologie Didactică de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Adaugă un comentariu

Opinia studențească este o revistă săptămînală de actualitate, reportaj şi atitudine studenţească, editată de studenţi ai Departamentului de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării de la Universitatea Alexandru „Ioan Cuza din Iași”. A fost înfiinţată în 1974 și continuă tradiția școlii de presă de la Iași.

Căutare

Back to Top